Logo
Har du lyst og tid til at være mentor for en med-studerende på RUC?

Vil du gerne hjælpe en med-studerende til større succes med studielivet på RUC?
Har du en god forståelse for jeres studiemiljø og processer og formår du at være inkluderende og anerkendende i dit samvær med andre? 

Olivia Danmark leverer SPS-støtte til studerende med psykologiske og neurologiske funktionsnedsættelser på landets videregående uddannelser.

Jobbeskrivelse 

Som studiementor skal du understøtte den studerendes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen, med henblik på at kompensere for sociale og praktiske udfordringer:

Et støtteforløb med en studiementor kan f.eks. bestå i hjælp til:

 • at etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • at etablere og blive en del af en læsegruppe.
 • at læse/oversætte sociale koder i forbindelse med gruppearbejde, herunder i forbindelse med samarbejdet i en læsegruppe. Støtten kan både bestå i, at du som studiementor er til stede under gruppearbejdet eller mødes med den studerende efterfølgende og drøfter de udfordringer, den studerende selv oplever at have.
 • at forstå og håndtere forventninger og krav til den studerende på uddannelsen, f.eks. forventninger og krav i forhold til at deltage i undervisningen og at skulle gå til eksamen.
 • at sikre, at den studerende tilmelder sig eksamen.
 • at sikre, at den studerende gør brug af eventuelle interne kommunikationsplatforme.
 • at den studerende bruger og forstår uddannelsesinstitutionens interne studenterfaciliteter, f. eks. biblioteksfaciliteter eller IT-support.
 • at den studerende sammen med dig får udviklet strategier i forhold til eksempelvis at tage noter på en effektiv måde.
 • at den studerende bliver i stand til at kunne overskue og opdele pensum i overskuelige dele samt planlægge og prioritere læsningen, så pensum nås igennem.
 • at den studerende kan håndtere, hvis timer bliver flyttet, der sker ændringer af pensum, hvis der er en ændring i lokale eller lign.

Det virksomheden tilbyder 

Som studiementor på RUC aflønnes du med en timeløn á 137,42 kr./t. dette inkl. stedtillæg. Du aflønnes pr. afholdte time med den studerende samt for planlagte timer, der aflyses mindre end 24 timer før. 

Stillingen er på 20 timer pr. semester, hvor timerne tilrettelægges i samarbejde med den studerende. 

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:

 • Læse på samme uddannelse som den studerende eller, hvis den studerende ikke ønsker en studiementor, der læser på samme uddannelse, læse på samme uddannelsesinstitution som den studerende.
 • Have gennemført 1. halvår af uddannelsen.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Ansøgning og kontakt 

Send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi kalder løbende til samtale, og ansætter lige så snart, den rigtige kandidat er fundet.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte socialfaglig koordinator Maria Haugaard Post på tlf: 30 14 34 49

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist
27-05-2024

Tjänst
SPS Mentor

Arbejdstid
Bevillingen er på 20 timer pr. studerende pr. semester

Afdeling
SPS

Arbejdssted
Hovedstadsområdet, Midtsjælland, Vestsjælland

Kontakt os

Ulrikke Meinertsen 
SPS Koordinator og Rekrutteringskonsulent
ulrikke.meinertsen@oliviadanmark.dk
Maria Haugaard Post 
Socialfaglig koordinator
30 14 34 49
 
 


Følg oss