Logo
Har du lyst og tid til at være mentor for en med-studerende på SDU?

Vil du gerne hjælpe en med-studerende til større succes med studielivet på SDU?
Har du en god forståelse for jeres studiemiljø og processer og formår du at være inkluderende og favnede i dit samvær med andre? 

Jobbeskrivelse 

Som studiementor skal du understøtte den studernedes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen, med henblik på at kompensere for sociale og praktiske udfordringer.

Et støtteforløb med en studiementor kan f.eks. bestå i hjælp til:

 • at etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • at etablere og blive en del af en læsegruppe.
 • at læse/oversætte sociale koder i forbindelse med gruppearbejde, herunder i forbindelse med samarbejdet i en læsegruppe. Støtten kan både bestå i, at du som studiementor er til stede under gruppearbejdet eller mødes med den studerende efterfølgende og drøfter de udfordringer, den studerende selv oplever at have.
 • at forstå og håndtere forventninger og krav til den studerende på uddannelsen, f.eks. forventninger og krav i forhold til at deltage i undervisningen og at skulle gå til eksamen.
 • at sikre, at den studerende tilmelder sig eksamen.
 • at sikre, at den studerende gør brug af eventuelle interne kommunikationsplatforme.
 • at den studerende bruger og forstår uddannelsesinstitutionens interne studenterfaciliteter, f. eks. biblioteksfaciliteter eller IT-support.
 • at den studerende sammen med dig får udviklet strategier i forhold til eksempelvis at tage noter på en effektiv måde.
 • at den studerende bliver i stand til at kunne overskue og opdele pensum i overskuelige dele samt planlægge og prioritere læsningen, så pensum nås igennem.
 • at den studerende kan håndtere, hvis timer bliver flyttet, der sker ændringer af pensum, hvis der er en ændring i lokale eller lign.

Det virksomheden tilbyder 

Som ansat i Olivia Danmark bliver du omfattet af overenskomst med FOA, og er derfor sikret en række grundvilkår.

Som studiementor på SDU aflønnes du med en timeløn á 135,98 kr./t. dette inkl. stedtillæg. Du aflønnes pr. afholdte time med den studerende samt for planlagte timer, der aflyses mindre end 24 timer før. 

Stillingen er på 20 timer pr. semester, hvor timerne tilrettelægges i samarbejde med den studerende. 

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:

 • Læse på samme uddannelse som den studerende eller, hvis den studerende ikke ønsker en studiementor, der læser på samme uddannelse, læse på samme uddannelsesinstitution som den studerende.
 • Have gennemført 1. halvår af uddannelsen.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Ansøgning og kontakt 

Send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi kalder løbende til samtale, og ansætter lige så snart, den rigtige kandidat er fundet. Du bedes notere i din ansøgning, hvilken afdeling af SDU du studerer på. 

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SPS-teamet på tlf: 88887171

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist
27-05-2024

Tjänst
SPS Mentor

Arbejdstid
Bevillingen er på 20 timer pr. studerende pr. semester

Afdeling
SPS

Arbejdssted
Vestsjælland, Fyn og øerne, Vestjylland, Syd- og Sønderjylland

Kontakt os

Henriette Andersen 
Socialfaglig koordinator
93 40 44 18
 
 
 


Følg oss