Tunnel & Teknik 1

Seniorprojektleder til Svanemøllens Skybrudstunnel

Vil du spille en central rolle i ledelsen af et af Danmarks største anlægsprojekter og være med til at skabe hovedinfrastrukturen for fremtidens skybrudssikring af det nordlige Københavnsområde?

Vores investeringer i anlægsprojekter vokser markant i de kommende år, og vi får brug for flere dygtige medarbejdere til at understøtte de mange nye projekter. Vi søger nu en seniorprojektleder til Svanemøllen Skybrudstunnel.

Et af Danmarks vigtigste anlægsprojekter

Vi skal i gang med at bygge Svanemøllens Skybrudstunnel, som danner hovedinfrastrukturen for fremtidens skybrudssikring af det nordlige København. Svanemøllen Skybrudstunnel etableres med HOFOR, Novafos og Frederiksberg som fælles bygherre. I hovedtræk består projektet af:

 • Etablering af 10 km tunnel med i alt 100.000 m3 bassinvolumen
 • Budget på +3 milliarder kroner
 • Projektet er ved at blive detailprojekteret og indledende arbejder går i jorden i starten af 2025
 • Forventet idriftsættelse i år 2032

Medansvarlig for projektportefølje og samarbejdet om projekterne

Som seniorprojektleder vil du supplere og komplementere projektchefen i styringen, ledelsen og udviklingen af porteføljen. Du vil få egne ansvarsområder, og du vil være med til at definere de specifikke opgaver og fordeling sammen med projektchefen. Du får derved rig mulighed for at få indflydelse på rollen. Eksempler på ansvarsområder er f.eks. koordinering og sikring af en fælles strategi på tværs af projekterne i Svanemøllen Skybrudstunnel indenfor emnerne Arbejdsmiljø, Bæredygtighed og Risikostyring.

Den øverste ledelse af Svanemøllen Skybrudstunnel består af én projektchef og to seniorprojektledere, hvoraf du er den ene. Du vil derfor indgå i et tæt samarbejde med de øvrige i projektledelsen. Derfor er omdrejningspunktet for at lykkes i rollen at der opbygges et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, hvor porteføljens og projektteamets fremskridt er omdrejningspunkt. Samtidig indgår du i sektionen Tunnel & Teknik, som, udover Svanemøllen Skybrudstunnel, arbejder med andre store projekter til skybrudssikring af København og omegn. Der er derved god mulighed for sparring på tværs af projekter med andre projektledere og specialister.

Dine primære ansvarsområder:

 • Sammen med din seniorprojektlederkollega, fungere som næstkommanderende til projektchefen og skal kunne overtage projektchefrollen i særlige situationer
 • Støtte op om den daglige ledelsesopgave sammen med projektchefen for at sikre projektets positive udvikling
 • Coache og sparre med projektlederne om den daglige ledelse af projekterne - lige fra økonomi- og kontraktstyring til motivation og konflikthåndtering
 • Medansvar for projektporteføljens overordnede udvikling i forhold til tid, økonomi, kvalitet og risikostyring
 • Understøtte og facilitere samarbejdsprocessen mellem bygherreorganisation, rådgivere, leverandører og entreprenører fx i forbindelse med opbygning af en god arbejdsmiljøkultur på tværs af projektet
 • Facilitere tværgående vidensdeling mellem de forskellige projekter i porteføljen såvel på projektlederniveau som mellem de forskellige specialister
 • Lede og facilitere styregrupper med rådgivere og entreprenører på de enkelte projekter

Seniorprojektleder med overblik og lederevner

Som vores nye seniorprojektleder forventer vi, at du har lang erfaring med ledelse af anlægsprojekter på tværs af kommunegrænser eller porteføljer, og dermed forstår de dynamikker, der typisk opstår i dels meget store og ofte langvarige anlægsprojekter.

Grundet projekternes størrelse og strategiske betydning kan du forvente at samarbejde med aktive styregrupper og projektejere. Derfor er det vigtigt for os, at du, som den nye seniorprojektleder, kan skabe følgeskab og forstår at lede interessenter på en opbyggende og konstruktiv måde.

Vi søger dig som:

 • Har stor viden om projektledelse såvel teoretisk som i praksis, samt viden om byggeriets retsforhold, så du kan sparre med projektledere og byggeledelse om de overordnede aftaleforhold
 • Trives i en rolle som nr. 2, og ser det som en spændende opgave at indgå i et tæt partnerskab med projektchefen og din seniorprojektlederkollega
 • Har erfaring med styring, planlægning og rapportering af den overordnede økonomi og tid i porteføljer

Det er desuden et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Som person kendetegnes du ved at:

 • Du har et stort overblik og tænker helhedsorienteret, og du formår at omsætte stor kompleksitet til konkrete risici og handlingsmuligheder. Du evner at lede opad mod projektchef og styregruppe, ligesom du, med dit personlige lederskab, er en dygtig og professionel sparringpartner for projektledere og specialister på de forskellige delprojekter i porteføljen.
 • Du er en holdspiller med et stort generelt menneskekendskab, og du trives med daglig kontakt til mange kolleger og samarbejdspartnere
 • Du er konstruktiv i din tilgang til at løse uoverensstemmelser og andre situationer og evner at skære igennem og vinde respekt, samtidig med at du formår at være professionel og samarbejdsorienteret ift. de mange interessenter
 • Du lader dig ikke slå ud af ændringer eller modstand, men arbejder konstruktivt på en løsning sammen med projektteamet
 • Du prioriterer at fremme et positivt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, og arbejder aktivt med at forbedre og udvikle dette

 En del af et stort hold

Organisatorisk arbejder vi i en matrixorganisation, hvor projektcheferne og seniorprojektledere har fokus på porteføljerne og projekterne, mens linjeledelsen har fokus på gode medarbejdere med de rette færdigheder. Dette giver et professionelt ledelsesfokus på begge dele. Det er vigtigt for os, at vi arbejder aktivt med at skabe følgeskab og høj arbejdsglæde.

Som seniorprojektleder, vil du fagligt referere til projektchef, Helle Kay og linjemæssigt til teamleder i Tunnel &Teknik, Sara Melhedegård Mørch

Du kan læse mere om vores medarbejdergoder her

Bliv en del af HOFOR og vær med til at gøre en forskel
Er du klar til nye muligheder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest den 18. juni. Har du spørgsmål til rollen og projektets organisering er du velkomment til at kontakte projektchef, Helle Kay på mobil, 27954635. Hvis du har spørgsmål til HOFOR generelt og sektionen kan du kontakte teamleder, Sara Melhedegård Mørch på mobil 34458090. Send din ansøgning ved at klikke på ”Søg stillingen” i højre side-

Er jobbet ikke det rette match for dig?
Hvis dette job ikke er det rette match for dig, vil vi opfordre dig til at dele jobannoncen med andre i dit netværk, der kunne finde stillingen interessant. Tag også et kig på vores andre ledige stillinger her - måske vi har det rette job til dig.

Hos os får du plads

Vand, varme, hverdag. I HOFOR sikrer vi forsyningen i hovedstadsområdet. Men vores ansvar rækker længere: Vi skaber fremtidens bæredygtige byer. Det kræver overskud, og derfor giver vi dig plads. Plads til at forfølge de store ideer og til at hente de små. Plads til at dyrke de faglige detaljer og til at tegne de store linjer. Plads til at hjælpe hinanden og til at tænke nyt, når der er brug for det. Vi har plads til flere og til, at du kan være med. 

HOFOR. Hos os får du plads. Til fællesskab, udvikling og et bæredygtigt arbejdsliv.

Inkluderende kultur og rekruttering

I HOFOR arbejder vi på at skabe en inkluderende kultur, og vi leder efter dygtige kollegaer uanset udseende, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap, alder osv. Vi vil gerne skabe lige muligheder for alle samt sikre en retfærdig rekrutteringsproces. Undlad venligst at vedhæfte et billede.

Application due
18-06-2024

Start date


Work hours


Position category


Position category
Projekt- og byggeledelse

Workplace
Hovedkontoret, Ørestads Boulevard 35, 2300 København

Contact
Sara Mørch 
Teamleder
contacticon 34458090
contacticon 34458090
Helle Kay 
Projektchef
contacticon
contacticon 27954635
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us