Kildepladser & Vandledninger

Projektleder til Danmarks største bygherresektion for kildepladser og vandindvinding

Vil du være med til at sikre vandforsyningen til over 1 mio. borgere i Hovedstadsområdet?

Tiderne skifter, og det har aldrig været vigtigere at sikre stabil vandforsyning. Kildepladserne udgør sammen med vandværkerne Hovedstadsområdets fundament for at kunne levere rent vand til forbrugerne. HOFOR står over for etablering og renovering af en række kildepladser omkring Hovedstadsområdet og søger nu en projektleder med passion for vandindvinding, vandboringer, forsyning og anlægsarbejde til de mange grundvandstekniske projekter. HOFOR har en vision om at gøre forsyningsløsninger mere bæredygtige i Hovedstadsområdet. ”Programmet for renovering af kildepladser og råvandsnet” omfatter p.t. ca. 20 projekter vedr. renovering af kildepladser og råvandsledninger. Samtidig med at der skal etableres nye kildepladser omkring Hovedstadsområdet – så der er nok af projekter at tage fat på. Derfor søger HOFOR nu en projektleder, som kan tage ansvar for projekter, der varierer i størrelsesorden fra 5 mio. kr. til 110 mio. kr., og som alle spiller en central rolle i at sikre vandforsyningen i Hovedstadsområdet.

Dine opgaver og dit ansvar
Som projektleder indtager du en meningsfuld og dynamisk rolle, hvor du er ansvarlig for, at opgaven løses med HOFORs samlede interesser for øje. Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte at:

  • Være med og fra design- og projekteringsfasen drive projektforløbettil udførelse og færdiggørelse af projekterne.
  • Bidrage med din tekniske indsigt og viden om praktiske anlægsarbejder.
  • Sikre overholdelse af vilkår fra myndigheder i forbindelse med projekter i naturområder.
  • Være i løbende dialog og have et tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter.
  • Sikre, at leverancer og kvalitet lever op til HOFORs standarder. 

Din profil
Måske kommer du fra en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed, et forsyningsselskab, en kommune eller fra en helt anden virksomhed. 

Samlet forstiller vi os om dig: 

  • Minimum ti års erfaring inden for anlægsarbejde, grundvand eller vandindvinding samt minimum to års projektledererfaring.
  • Relevant uddannelsesmæssig baggrund som geolog, ingeniør, maskinmester eller lignende.
  • Erfaring med koordinering af interessenter og udarbejdelse af beslutningsoplæg og projektbeskrivelser.
  • Interesse i og begejstring for forsyningssektoren, vandindvinding og anlægsarbejde.

En del af et teknisk passioneret team
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab i sektionen Kildepladser og Vandledninger, som består af godt 16 personer. Kildepladsgruppen rummer både ingeniører, geologer, hydrogeologer, maskinmestre og konstruktører. Ens for alle er, at de brænder for teknik og har en fælles faglig interesse for vandforsyning, anlægsarbejde og grundvandsteknik. Du vil således både interagere med dine mange dygtige kollegaer, men også samarbejde med eksterne interessenter som lodsejer, naboer, entreprenører og myndigheder. HOFOR er en matrix-organisation, og du vil derfor også sparre med projektchefen om dine projekter. I det hele taget har vi fokus på videndeling og udvikling af faglige såvel som personlige kompetencer.

Dit arbejdsliv vil i perioder foregå på kontoret i Vejlandshuset i Ørestaden og i andre perioder vil nogle arbejdsdage foregår på kildepladserne. Resten af dagene kan du bruge på hovedkontoret i Vejlandshuset i Ørestaden eller som hjemmearbejdsdage.

Kulturen hos os er kendetegnet ved et stærkt fagligt fællesskab, og du vil både møde kollegaer klædt i skjorte og gul arbejdsjakke på gangen. Vi har fokus på et velfungerende og godt arbejdsliv, der giver mulighed for at balancere livets andre elementer. Vi arbejder mod vores ambition om at blive byens bedste bygherre, samtidig med at det skal være sjovt at gå på arbejde. På den måde bidrager vi aktivt til HOFORs samlede vision om at skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, fjernkøling og bygas samt vindenergi og energiproduktion. 

Vil du vide mere?
Læs først den uddybende jobprofil og kontakt dernæst Magnus Stawicki Blak fra Mercuri Urval på 5076 1270 for en fortrolig samtale om stillingen og dine muligheder. Vi foretrækker, at alle ansøgere har været i dialog med Mercuri Urval inden ansøgning.
Stillingen søges hos Mercuri Urval via Projektleder til Danmarks største bygherresektion for kildepladser og vandindledning - Mercuri Urval inden den 11. august 2024 kl. 23.59.

 

Hos os får du plads

Vand, varme, hverdag. I HOFOR sikrer vi forsyningen i hovedstadsområdet. Men vores ansvar rækker længere: Vi skaber fremtidens bæredygtige byer. Det kræver overskud, og derfor giver vi dig plads. Plads til at forfølge de store ideer og til at hente de små. Plads til at dyrke de faglige detaljer og til at tegne de store linjer. Plads til at hjælpe hinanden og til at tænke nyt, når der er brug for det. Vi har plads til flere og til, at du kan være med. 

HOFOR. Hos os får du plads. Til fællesskab, udvikling og et bæredygtigt arbejdsliv.

Inkluderende kultur og rekruttering

I HOFOR arbejder vi på at skabe en inkluderende kultur, og vi leder efter dygtige kollegaer uanset udseende, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap, alder osv. Vi vil gerne skabe lige muligheder for alle samt sikre en retfærdig rekrutteringsproces. Undlad venligst at vedhæfte et billede.

Application due
11-08-2024

Start date


Work hours


Position category


Position category
Projekt- og byggeledelse

Workplace
Hovedkontoret, Ørestads Boulevard 35, 2300 København

Contact
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon


Follow us