Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Nestleder/rådgiver - Barneverntjenesten i Ås kommune

Om stillingen

Søknadsfrist: 30.06.2017
Stillingsprosent:100 %
Type stilling: Fast
Arbeidstid: Dagtid
Arbeidssted: Ås barneverntjeneste
Antall stillinger: 1 stilling
Ledig fra: 01.08.2017
Varighet:Kontakt

Olav Holstad 
Enhetsleder barnevern
64 96 22 21
959 39 655
Tonje Bentzen 
Nestleder
64 96 22 19
959 51 893
 
 

Søk på stillingen
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Barneverntjenesten søker etter nestleder/rådgiver.

Kvalifikasjon:

- Master i sosialt arbeid
- Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet
- Erfaring fra bruk av elektronisk saksbehandlingssystem
- Førerkort klasse B

Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Barneverntjenesten i Ås er organisert som en egen enhet i Helse- og sosialetaten. Tjenesten har til sammen 18 ansatte. Det arbeides med å målrette virksomheten, utvikle en effektiv organisasjon og tilrettelegge kvalitet i det daglige arbeidet med barn og unge. Arbeidet vil være krevende, men representerer samtidig nye utfordringer i et miljø hvor faglig utvikling og kompetanseheving gis prioritet.
Det er tilrettelagt for ekstern veiledning i tjenesten og muligheter for etter/videreutdanning. Det vil bli foretatt en gjennomgang/vurdering av dagens organisering. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med tverrfaglig tilnærming og et godt samarbeidsmiljø. Sentrale oppgaver vil være:
 
• Stedfortreder i enhetsleder fravær.
• Ansvar for oppgaver som reguleres av FNs barnekonvesjon og Lov om Barneverntjenester.
• Organisere og lede det faglige utviklingsarbeidet - implementering av ny kunnskap og erfaring.
• Ta initiativ til kvalitative forbedringstiltak i tjenesteproduksjonen.
• Overordnet ansvar for den faglige oppfølgingen av saksbehandlingen - Lov om Barneverntjenester.
• Opplæring av ansatte i enheten - kompetanseheving.
   
                                                                                                                                                                   
Ved internt opprykk vil det bli ledig en Rådgiverstilling, 100 %, fast stilling.

Rådgiver - oppgaver:
• Saksbehandling iht. Lov om Barneverntjenester og FNs barnekonvensjon.
. Tverrfaglig samarbeid.
• Fremlegg av saker for fylkesnemnda.
• Kontaktperson for barnehager og skoler.
• Aktiv deltagelse i arbeidet for å utvikle kvalitet i tjenesten.
                                                                                      

Kvalifikasjoner:
• For stillingen kreves mastergrad i sosialt arbeid.
• Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet vil bli vektlagt.
• Erfaring i bruk av Familia - saksbehandlingssytem.
• Førekort i klasse B

Hos oss får du:
• 
Mulighet til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar.
• Faglig utvikling.
• Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring.

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.   

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 19.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.