Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
2 Konsulenter i Ås barneverntjeneste

Om stillingen

Søknadsfrist: 30.06.2017
Stillingsprosent:100 %
Type stilling:
Arbeidstid: Dagtid
Arbeidssted: Ås barneverntjeneste
Antall stillinger: 2
Ledig fra: 15.09.2017
Varighet: 1 fast/1 vikariatKontakt

Olav Holstad 
Enhetsleder barnevern
64 96 22 21
959 39 655
Tonje Bentzen 
Nestleder
64 96 22 19
959 51 893
 
 

Søk på stillingen
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Kvalifikasjoner:


For konsulentstillingene kreves bachelor i barnevern/sosialt arbeid evt. annen relevant utdanning fra høgskole eller universitet.
Det er ønskelig med relevant etterutdanning/videreutdanning.
Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet vil bli vektlagt.
Erfaring i bruk av Familia – saksbehandlingssystem.
Førerkort i klasse B.

 

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Barneverntjenesten i Ås er organisert som en egen enhet i Helse- og sosialetaten. Tjenesten har etablert et Omsorgsteam. Det arbeides for øvrig etter generalistmodellen. Tjenesten har til sammen 18 ansatte. Det arbeides med å målrette virksomheten, utvikle en effektiv organisasjon og tilrettelegge for kvalitet i det daglige arbeidet med barn og unge. Arbeidet vil være krevende, men samtidig representerer virksomheten nye utfordringer i et miljø hvor faglig utvikling og kompetanseheving gis prioritet. Det er tilrettelagt for ekstern veiledning i tjenesten og muligheter for etter/videreutdanning. Dagens organisering vurderes med tanke på å spisse deler av eksisterende virksomhet for å kunne møte nye utfordringer på arbeidsområdet.

Sentrale oppgaver vil være:
Saksbehandling iht. Lov om barneverntjenester og FNs barnekonvensjon.
Tverrfaglig samarbeid.
Fremlegg av saker for fylkesnemnda.
Kontaktperson for barnehager og skoler.
Aktiv deltakelse i arbeidet for å utvikle kvalitet i tjenesten.

Stillingene: 1 konsulentstilling er fast og 1 konsulentstilling er vikariat for et år med muligheter for fast ansettelse.

Hos oss får du:

  • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
  • Faglig utvikling
  • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.


Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 19.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.