Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
PP-rådgiver

Om stillingen

Søknadsfrist: 31.08.2017
Stillingsprosent:100 %
Type stilling: Fast
Arbeidstid: Dagtid
Arbeidssted: Rådhusplassen 29, 1430 Ås
Antall stillinger: 1
Ledig fra: 02.10.2017
Varighet: FastKontakt

Helga Tilley 
Leder
64 96 21 31
959 39 616
 
 
 

Søk på stillingen
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

 PPS er en del av Oppvekst- og kultursjefens stab og er satt sammen av:
- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
- Spesialpedagogisk team ( SPT)
- Pedagogisk innsatsteam (PIT)
- Spesielt tilrettelagt opplæring for voksne (STO)
- Pedagogisk veiledningstjeneste (PVT)

PP-rådgiver stillingen tilhører Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Oppvekst- og kultur omfatter 7 kommunale barnehager, 9 grunnskoler og et voksenopplæringssenter med til sammen 2400 barn og 400 voksne. I tillegg jobber Pedagogisk psykologisk senter med barn i 13 private barnehager og barn på Steinerskolen.

 
Kvalifikasjoner:

Utdanning som cand.spec.ped/ed, cand.psychol,
mastergrad i spesialpedagogikk/ped.psyk.rådgivning eller tilsvarende mastergradsutdanninger.
Det er viktig med kompetanse på egnede tester.

Opplysninger om arbeidsoppgaver:

 • systemarbeid i skole
 • sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven
 • konsultasjoner, veiledning og rådgivning
 • delta i utviklingsprosess med barnehager og skoler i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • utredningsarbeid knyttet opp mot tiltak for enkeltelever/grupper av elever
 • tverrfaglig samarbeid

Vi ønsker deg som:    

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • jobber systematisk og målrettet
 • har vilje til nytenking og interesse for skoleutvikling
 • har personlig egnethet for stillingen

De ansatte i PPS må disponere egen bil.

Hos oss får du:

 • muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • faglig utvikling
 •  lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

 


Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 19.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.