Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Miljøveileder

Om stillingen

Søknadsfrist: 14.12.2017
Stillingsprosent:100%
Type stilling: Fast
Arbeidstid: Dagtid
Arbeidssted: Rustad skole
Antall stillinger: 1
Ledig fra: 01.01.2018
Varighet:Kontakt

Gro Lundgård 
Rektor
64 96 29 01
959 39 649
 
 
 

Søk på stillingen
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

MILJØVEILEDER


Kvalifikasjoner:
- Bachelor i vernepleie med tilleggsutdanning "Læring i komplekse systemer"

Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Rustad skole er en utviklingsorientert skole. I 2014 startet Ås kommune en felles satsning for skolene innenfor "synlig læring", basert på John Hatties forskning.  Vi samarbeider med anerkjente fagfolk på området. Noen av våre satsningsområder er kollektiv kompetanseutvikling, kvalitet i leseopplæringen og filosofi for barn (P4C). Vi er godkjent som Dysleksivennlig skole og har et system for tidlig innsats. Leseveileder og spes.ped.teamet bistår med kartlegging, veiledning og gjennomføring av tiltak innenfor områdene lesing og sosial kompetanse. Rustad skole har en avdeling for barn med særskilte behov og funksjonshemminger som, i størst mulig grad, er integrert i den ordinære undervisningen.

Skolen arbeider kontinuerlig for å bedre elevenes læringsmiljø og for å styrke deres sosiale kompetanse, slik at flest mulig lærer sosialt og faglig. Vi arbeider for at alle elever skal oppleve mestring, ha en positiv utvikling og tro på seg selv. Vi jobber aktivt for at skolen skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.


I stillingen inngår direkte arbeid med elever, veiledning av kolleger og foresatte ved behov. Du må delta på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og møter med PPS, BUP o.l. Du vil være en del av skolens sosial-pedagogiske team og delta på skolens personalmøter og utviklingsmøter. Rapportskriving inngår i stillingen.


Vi ønsker deg som
kan målrettet miljøarbeid, mestrer prinsipper for atferdsanalyse, samt har sosialpedagogisk kunnskap og veiledningskompetanse. Erfaring fra arbeid på skole er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hos oss får du:

  • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
  • Faglig utvikling
  • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.


Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.