Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Teamleder - Barneverntjenesten i Ås kommune

Om stillingen

Søknadsfrist: 22.12.2017
Stillingsprosent:100 %
Type stilling: Fast
Arbeidstid: Dagtid
Arbeidssted: Ås barneverntjeneste
Antall stillinger: 1 stilling
Ledig fra: 01.02.2018
Varighet: FastKontakt

Olav Holstad 
Enhetsleder barnevern
64 96 22 21
959 39 655
Silje Tangnes 
Nestleder Barnevern
64962219
959 51 898
 
 

Søk på stillingen
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Barneverntjenesten i Ås er organisert som en egen enhet i Helse- og sosialetaten. Tjenesten har til sammen 17 ansatte. Det arbeides med å målrette virksomheten, utvikle en effektiv organisasjon og tilrettelegge for kvalitet i det daglige arbeidet
med barn og unge. Arbeidet vil være krevende, men representerer samtidig nye utfordringer i et miljø hvor faglig utvikling og kompetanseheving gis prioritet. Det er tilrettelagt for ekstern veiledning i tjenesten og muligheter for etter/videreutdanning. Det vil bli foretatt en gjennomgang/vurdering av dagens organisering. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med tverrfaglig tilnærming og et godt arbeidsmiljø.
For mer informasjon om oss: www.as.kommune.no

Teamleder - oppgaver:
Teamleder har det administrative ansvaret for Omsorgsteamet i enheten.
Ansvar for oppgaver som reguleres av FNs barnekonvensjon og Lov om Barneverntjenester.
Organisere og lede det faglige arbeidet med fosterhjem, institusjoner og unge enslige asylsøkere – implementering av ny kunnskap og erfaring.
Ta initiativ til kvalitative forbedringstiltak i tjenesteproduksjonen.
Opplæring og veiledning av ansatte i Omsorgsteamet.

Kvalifikasjoner:
 • For Teamlederstillingen kreves bachelor i barnevern/sosialt arbeid evt. annen relevant utdanning fra høgskole eller   universitet.
 • Det er ønskelig med relevant etterutdanning/videreutdanning.
 • Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet, veiledning og administrative oppgaver vil bli vektlagt.
 • Erfaring i bruk av Familia – saksbehandlingssystem.
 • Førerkort i klasse B.

Hos oss får du:
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar.
 • Faglig utvikling.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar  for enkelte stillinger.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring.

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.


Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.