Open søknad
Søknadsfrist: 01.03.2025

Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i fylket. Banken har ein forvaltningskapital på vel 50 milliardar kroner og nær 300 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen.

Lyst å jobbe hos oss?
Som fylkets største bank har vi av og til behov for rådgjevarar innan mange ulike fagområder.
Mellom anna innan kreditt og finansiering, sparing og plassering, elektronisk betalingsformidling, valuta og valutahandel. Vi kan kanskje også tilby deg jobb innan marknadsføring, eigedomsmekling, HR, finans, økonomi- og risikostyring, IT og juss.

Vi kan tilby deg:

  • Hyggjeleg og uformelt arbeidsmiljø med stor takhøgde
  • Utfordrande arbeidsoppgåver med gode utviklingsmulegheiter
  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning