Projektleder med flair for fundraising

Vil du definere, hjemtage og lede projekter, der bidrager til at reducere klima- og miljøskadelige emissioner? Som projektleder på Teknologisk Institut sikrer du fremdriften i projekter og udviklingen af projektporteføljen i et spændende udviklingscenter for viden og teknologi inden for ren luft og sensorteknologi.

Vores mission er at bidrage til et renere og sundere miljø med færre klima- og miljøskadelige emissioner. Vi arbejder bredt med udvikling af løsninger, herunder luftrensning, digitalisering, CCUS og sensorteknologi for at imødekomme samfundets krav til renere luft gennem reduktion af skadelige emissioner.

Er du nysgerrig på teknologi og drevet af at lede projekter sikkert i mål?
Vi søger dig, der motiveres af at lede innovationsprojekter. Du har samtidig flair for at opbygge eksternt netværk og etablere nye projekter, herunder at hjemtage fondsmidler. Du vil indgå i tæt samarbejde med vores dygtige specialister og med en lang række virksomheder og videnspartnere, hvor du sikrer fremdrift i projekterne og opbygger gode relationer. Dine arbejdsopgaver vil være meget varierede og vil blandt andet inkludere:

  • Projektledelse, hvor du vil blive involveret i alle faser af projekterne
  • Fundraising og skabelse af nye innovative opgaver og projekter i tæt samarbejde med kollegaer, virksomheder og universiteter
  • Opbygning af eksternt netværk med fokus på identifikation af problemstillinger, brancheudfordringer og hjemtagning af opgaver/projekter
  • Udarbejdelse af fundingstrategi for centret, så vi sikrer et godt match mellem vores fokusområder og eksterne partnerskaber.
  • Udvikling af centerets tilgang til projektledelse, herunder oplære og understøtte nye projektledere samt agere sparringspartner inden for projektledelse for dine kolleger

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du vil få en stor grad af frihed og ansvar for løbende at definere dine arbejdsopgaver og indsatsområder i tæt sparring med dine kollegaer. 

Projektleder indenfor ren-luftteknologi og innovation
Du har måske en naturvidenskabelig baggrund, eller måske har du en humanistisk uddannelse (fx antropologi) kombineret med relevant erhvervserfaring. Du
er nysgerrig på miljø og sundhed og har en basal forståelse for fysisk/kemiske processer og problemstillinger. Du har med fordel erfaring med fundraising gennem fx EU-programmer, Innovationsfonden, EUDP, Industriens Fond eller lign. Desuden er det en fordel hvis du har erfaring med konsortiedannelse gennem opsøgende partnerdialoger, ligesom du trives i skriveprocessen af selve ansøgningen.

Du har erfaring med projektledelse, fx fra en R&D-afdeling, og er stærk i formidling af både opgaver og resultater til kollegaer, samarbejdspartnere og andre interessenter. Du trives med samarbejde, engagerer dig i opgaver på tværs af fagområder og tager gerne ansvar for at skabe fremdrift i en proces mod et fælles mål. Din erfaring og faglighed indenfor projektledelse gør dig i stand til at bringe løsninger fra idéstadiet til udvikling og anvendelse. Du er god til at håndtere flere opgaver og projekter samtidig, og du har en konstruktiv tilgang til nye udfordringer.

Vi lever af innovation, det er vigtigt, at du har lyst til at finde og afprøve nye muligheder for at løse en konkret problemstilling. Rådgivning af og dialog med virksomhedspartnere er vigtig for at kunne forstå et problem og finde den rigtige løsning, og det ser du som en naturlig og spændende del af jobbet.

Luft og Sensorteknologi
Du bliver en del af Luft og Sensorteknologi på Teknologisk Institut, hvor 22 udviklingsorienterede kolleger inden for kemi, fysik og ingeniørvidenskab danner rammen om et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø med et højt fagligt niveau. Centeret er en del af Miljøteknologidivisionen med base i Aarhus, som arbejder for at mindske udledning af problematiske stoffer i produkter og processer til gavn for miljø og sundhed. Dette giver dig en bred vifte af muligheder for både personlig og professionel udvikling.

Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Morten Køcks på tlf. 7220 2380. Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 26. februarPå Teknologisk Institut er vores medarbejdere vores største ressource, og vi er altid på udkig efter nye kolleger, der er nytænkende og skaber værdi i et samarbejde.

Vi styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1000 kollegers faglige ekspertise inden for områder som produktion, materialer, miljøteknologi, energi, fødevarer og meget mere. Vi arbejder for at udvikle dansk erhvervsliv og gavne samfundet. Derfor er det afgørende for os, at vi har innovative, samarbejdende og resultatorienterede medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel.

Vores udstyr og laboratorier er i verdensklasse og med mange faglige kompetencer samlet ét sted, udvikler vi viden, teknologier, metoder og produkter, der virker i praksis, fordi vi tror på teknologi for en bedre fremtid.

Apply

Application due
26-02-2024

Workplace
AarhusFollow us


Share/Print


Contact