www.handverksinstituttet.no

SPENNENDE PRAKSIS FOR UNGE HÅNDVERKERE I ULIKE FAG  

Er du en ung håndverker (1825 år) med interesse for tradisjonshåndverk? Vil du prøve deg som museumshåndverker? Norsk håndverksinstitutt og prosjektet Ungt tradisjonshåndverk søker håndverkere til seks måneders spennende praksis på et museum. Du bør ha svennebrev/fagbrev eller være i et lærlingeforløp.

Hovedinntaket til disse stillingene blir gjort i mars. Men er du en kvalifisert søker, så ta kontakt med prosjektkoordinator for å høre hva som finnes av muligheter.

Det er behov for mange typer håndverkere på et museum, for eksempel maler, murer, smed, tømrer, tekstilhåndverker, treskjærer, sølvsmed, båtbygger, skomaker og andre. Kanskje finner vi et prosjekt som passer nettopp deg og ditt fag? Fyll ut søknadsskjema, og skriv gjerne utfyllende om hva du er god på og hva du ønsker å lære mer om. 

Vi forsøker i utgangspunktet å koble museer med hospitanter som bor i samme region, men du kan bli tilbudt en stilling på en annen kant av landet.

Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator for å høre mer!

 Om Ungt tradisjonshåndverk  
Ungt tradisjonshåndverk er et prosjekt i regi av Norsk håndverksinstitutt. Gjennom prosjektet ansetter vi unge håndverkere på museer over hele landet, rundt ti stykker hvert år. Målet med prosjektet er at unge håndverkere skal få økt kompetanse og et nettverk som gjør det enklere å satse på tradisjonshåndverk som yrkesvei. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Viken og Innlandet fylkeskommune. 

For ansettelse i Stiftelsen Lillehammer museum gjelder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, lønn etter avtale.  Medlemskap i Statens pensjonskasse, spk.no.

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
31.12.2024

Nærmere opplysninger om stillingen

Birgit Sildnes 
Prosjektkoordinator