Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Digital supplies research-based expertise and technology for the development of systems, products and services in the fields of micro and sensor systems, monitoring and communication systems and information systems and numerical modelling software. We operate a modern micro-/nanolaboratory (MiNaLab) that is among the world’s leading laboratories in the development and small-scale production of radiation sensors.
SINTEF Digital leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor feltene «mikro og sensorsystemer», «overvåkings- og kommunikasjonssystemer» og «informasjonssystemer og beregningsorientert programvare». SINTEF Digital har et moderne mikro-/nanolaboratorium (MiNaLab) som er et av verdens ledende laboratorier innen utvikling og småskalaproduksjon av strålingssensorer.
SINTEF Digital søker
Avdelingskoordinator

 
SINTEF Digital i Oslo har behov for en avdelingskoordinator i 80% stilling med mulighet for økning i stillingsandel på et senere tidspunkt. 
 
Dette er en stilling organisert i et team av avdelings- og administrasjonskoordinatorer som rapporterer til kvalitetssjef. 
 
Avdelingskoordinatorene er til daglig tilknyttet forskningsavdelinger på SINTEF Digital og vil således være en nøkkelperson og støtte i forhold til å bistå ledere, forskere og prosjektledere med administrative oppgaver. 
 
Arbeidsoppgaver: 
 
 • Administrativ prosjektoppfølging og kvalitetssikring
 • Prosjektbudsjettering-, regnskap og fakturering 
 • Dokumenthåndtering og arkivering 
 • Intern og ekstern rapportering 
 • Planlegging og gjennomføring av prosjektaktiviteter og møter 
 • Forefallende oppgaver i lokalene våre
 
Vi kan love varierte oppgaver og et spennende arbeidsmiljø. 
 
Kvalifikasjoner:
 
Kandidater for denne stillingen må minimum ha utdanning på bachelornivå innenfor økonomi og administrasjon.
 
I tillegg ønsker vi oss en medarbeider som: 
 
 • Har utdanning og/eller erfaring innen prosjektstyring/ledelse 
 • Behersker standard dataverktøy (Office) og kjente økonomisystemer (f.eks. Maconomy) 
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlige godt 
 • Tar ansvar og fungerer som en pådriver
 • Er service- og kvalitetsorientert 
 • Er systematisk og nøyaktig, og har evnen til kreativ problemløsning 
 • Er fleksibel mht arbeidsoppgaver og endringer
 
Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV og kopi av vitnemål.  
 

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
27.01.2017

Arbeidssted:
Oslo

Spørsmål om stillingen

 
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.