Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Digital supplies research-based expertise and technology for the development of systems, products and services in the fields of micro and sensor systems, monitoring and communication systems and information systems and numerical modelling software. We operate a modern micro-/nanolaboratory (MiNaLab) that is among the world’s leading laboratories in the development and small-scale production of radiation sensors.
SINTEF Digital leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor feltene «mikro og sensorsystemer», «overvåkings- og kommunikasjonssystemer» og «informasjonssystemer og beregningsorientert programvare». SINTEF Digital har et moderne mikro-/nanolaboratorium (MiNaLab) som er et av verdens ledende laboratorier innen utvikling og småskalaproduksjon av strålingssensorer.
SINTEF Digital søker
Forsker innen Big Data/ Data Science
 
 
SINTEF Digital er et ledende forskningsinstitutt som utvikler fremtidens IKT-løsninger på sentrale samfunnsområder. Instituttet er en del av SINTEF, en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner. Instituttet arbeider tett mot industrien og leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor alle sider av IKT. For mer informasjon se www.sintef.no.  
 
Avdeling for Software and Service Innovation  
er et ledende europeisk fagmiljø for forskning innenfor cybersikkerhet, IoT og dataintensive løsninger. Faggruppen "Smart Data" er i en vekstfase med en betydelig portefølje av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor ulike anvendelsesområder som f.eks. energi, e-handel, fiskeri og registerdata, der vi utvikler grunnlagene for neste generasjons løsninger innen Big Data og andre dataintensive anvendelser. Vi ønsker derfor å utvide gruppen med en engasjert forsker som kan bidra til utvikling av nye løsninger innen tilrettelegging, håndtering og analyse av store, heterogene datasett. Vårt hovedfokus er innen utvikling av nye industrielle løsninger.  
 
Arbeidsoppgaver  
Prosjektene våre er primært rettet mot dataintensive anvendelser og våre medarbeidere både initierer og gjennomfører prosjekter i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, samt er aktive i både populær- og vitenskapelig publisering. I samarbeid med kollegaer i Norge og internasjonalt vil du bidra til utvikling av neste generasjons systemer for Big Data og den datadrevne økonomien.  
 
Kvalifikasjoner  
Vi søker en fagperson med universitetsutdannelse på MSc eller PhD-nivå, gjerne med erfaring fra næringslivet, eller forskningsmiljø. Du må være kunde- og løsningsorientert. Du må like å arbeide i team, men også ha evnen til selv å drive fram prosjekter. Du har entusiasme for programmering og kan produsere programkode av høy kvalitet. Du har erfaring med – eller et glødende interesse for å bygge kunnskap om – Big Data teknologier som Hadoop, MapReduce, Spark, Storm og gjerne webteknologier som Amazon EC2, ECS, CloudFront etc. Vi vil også gjerne høre fra deg om du har erfaring med Blockchain-teknologi, NLP (språkteknologi) eller Semantic Web teknologi som f.eks. Linked Data.  
  
Vi tilbyr  
  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig og industriell betydning
  • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
  • Kreativt og trivelig arbeidsmiljø
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn  
 

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
15.01.2018

Arbeidssted:
Oslo

Spørsmål om stillingen

Till Lech 
Forskningsleder
+4792240884
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.