Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Ocean conducts research and innovation related to ocean space for national and international industries. Our ambition is to continue Norways leading position in marine technology and biomarine research. We develop innovative solutions for sustainable use of the ocean in close partnership with industry and government. The company has 340 employees and with headquarters in Trondheim, and offices in Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund and Bergen.
SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.
SINTEF Ocean søker
Forsker/Seniorforsker innenfor LCA med fokus på fiskeri- og havbruksnæringen

SINTEF Ocean søker etter forsker(e)/ seniorforsker(e) med kompetanse innen bruk og utvikling av metoder for livsløpsvurdering (LCA) for bruk i teknologiutvikling rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen og andre havbaserte næringer. SINTEF Ocean har i løpet av de siste årene opparbeidet en god kompetanse på miljø- og klimaregnskap med livsløpsanalysemetoden. Vi har blant annet utarbeidet den eneste rapporten om klimaavtrykk fra norsk sjømatnæring og vi arrangerer årlig Klimamarin, som er en klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen. På grunn av at en av våre ansatte slutter, samt at instituttet ønsker en økt satsning innenfor området søker vi nå etter kandidater som kan løfte instituttet innenfor klimaområdet rettet mot matproduksjon.  
 
Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig team av forskere rettet inn mot fiskeri- og havbruksnæringens behov. Vår visjon er å bidra til å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig fiskerinæring gjennom å utnytte ressursene i havet mest mulig optimalt og lønnsomt.  
 
Vi søker forsker(e)/ seniorforsker(e) med: 
 
 • Kompetanse innenfor livsløpsvurdering (LCA) 
 • Utdanning på minimum Master-nivå, men gjerne også PhD 
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt, samt skriftlig og muntlig engelsk og norsk 
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og positiv 
 • Kunne se og initiere relevante prosjekter i samarbeid med næringen og forskere 
 
Det er en fordel med erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen.  
 
Vi tilbyr: 
 
 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter 
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team 
 • Dyktige og trivelige kollegaer 
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa 
 • Internasjonale utfordringer og muligheter 
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjon og forsikringsordninger 
 
Kontorsted er Trondheim. Stillingen rapporterer til forskningsleder for sin faggruppe.  Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 1. oktober 2017. 
 
Synes du dette virker spennende og vil høre mer?  
 
Ta kontakt med:  
 
Forskningsleder Signe Annie Sønvisen, Tlf: 991 65 944, signe.sonvisen@sintef.no  
 
Forskningssjef Hanne Digre, Tlf: 95726482, Hanne.Digre@Sintef.no  

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
01.10.2017

Arbeidssted:
Trondheim

Spørsmål om stillingen

Signe Sønvisen 
Fung. forskningsleder
99165944
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.