Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.
SINTEF Energi AS søker:
Forskere til avdeling Gassteknologi
 
Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?
 
Vi er på jakt etter forskere fra flere fagområder. Avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører store prosjekter med utgangspunkt i bruk og håndtering av gass til energiformål.
 
Vi har en ledende rolle i flere EU-prosjekter innen hydrogen og CO2-håndtering (CCS). Vi leder blant annet NCCS, som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS. Vi er også sentrale i FME HighEFF som er tilsvarende senter for energieffektivisering i industrien.
 
Kundeporteføljen består av nasjonale og internasjonale virksomheter fra SMB til store globale selskaper. Vi har kontinuerlig kundedialog på forsker- og ledernivå for å sikre at vi forstår kundens behov og interesser. Slik sikrer vi forankring og et godt utgangspunkt når vi sammen med samarbeidspartnere i industrien og akademia utvikler prosjekter. 
 
Viktige fag i prosjektene våre er prosessteknologi, strømningslære, og termodynamikk. Innenfor prosessteknologi har vi et sterkt miljø som jobber med simuleringer av komponenter og prosesser for CO2-fangst, industriell varmegjenvinning og hydrogenproduksjon, -transport og -lagring. Prosessintegrasjon, optimalisering og kostnadsestimering er viktige fagfelt. Vi er opptatt av å utvikle prosesser som er mest mulig effektive og muliggjør ren og effektiv industri i fremtiden.
 
Vi har et nyrenovert laboratorium der vi legger vekt på høy kvalitet og høy sikkerhet. Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet. Dette benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet. Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter. Noen eksempler på hva vi gjør i laboratoriet: 
• eksperimenter for å undersøke H2-produksjon
• trykkavlastning av CO2-systemer
• testing av nye konsepter for varmevekslere og kondensering av CO2-dråper på nano-strukturerte overflater
 
Vi utvikler og bruker matematiske modeller. Disse beskriver detaljert termodynamikk, strømning og faseovergang i varmevekslere og andre komponenter og de kan også brukes i prosess-simuleringer. Vi utvikler og bruker også kjedeanalyser, for eksempel rettet mot CCS-kjeder.  
 
Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.
 
Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene. 
 
Vi trenger nye forskere med relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgrads-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder.
 
Vi tilbyr:
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppforder til å søke tidlig.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
31.12.2017

Arbeidssted:
Trondheim

Spørsmål om stillingen

Mona J. Mølnvik 
Forskningssjef
930 08 868
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.