Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Ocean conducts research and innovation related to ocean space for national and international industries. Our ambition is to continue Norways leading position in marine technology and biomarine research. We develop innovative solutions for sustainable use of the ocean in close partnership with industry and government. The company has 340 employees and with headquarters in Trondheim, and offices in Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund and Bergen.
SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.
SINTEF Ocean søker
Forsker/Seniorforsker innen hydrodynamikk/konstruksjonsteknikk for havbrukskonstruksjoner

SINTEF Ocean AS, avdeling for havbruksteknologi, søker etter personer med høy kompetanse og interesse for eget fag, som vil være med på å utvikle fremtidens havbruksnæring. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom akvakultur er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat.    
 
Avdelingen består av 27 medarbeidere med en bred sammensatt faglig kompetanse, som arbeider med grunnleggende og anvendt forskning for norske og internasjonale kunder innen havbruksnæringen. Vår ambisjon er å skape og levere verdensledende teknologisk kunnskap og sammen med industrien utvikle innovative løsninger for en bærekraftig internasjonal havbruksnæring. Avdelingen er vertsinstitusjon for Centre for research-based innovation in Exposed Aquaculture Operations (SFI Exposed), er partner i senter for fremragende forskning (SFF) AMOS innen autonome marine systemer ved NTNU og driver SINTEF ACE, en fullskala forskningsinfrastruktur for testing og utvikling av havbruksteknologi. 
 
For å ivareta økende etterspørsel etter våre tjenester søker vi etter personer som har kompetanse innen marin hydrodynamikk og/eller konstruksjonsteknikk. Arbeidsoppgavene vil omfatte forskning og utvikling i flerfaglige prosjekt som omhandler utvikling av kunnskap, teori og analyseverktøy relevant for havbrukskonstruksjoner. I tillegg kan det bli aktuelt å arbeide med testing, dokumentasjon og utvikling av nye systemer og konstruksjoner, som for eksempel muliggjør oppdrett i lukkede systemer eller på eksponerte lokaliteter. Våre typiske prosjekter er større forskningsprosjekter med en varighet på 2-4 år som gjerne utføres i tett samarbeid med kunde/oppdragsgiver.   
 
Vi søker etter personer som: 
 • Har master, sivilingeniør eller doktorgrad  
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar 
 • Har erfaring med prosjektledelse og kan ta ansvar for og koordinere prosesser 
 • Har interesse for å utvikle nye prosjektidéer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser 
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne 
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.  
 
Vi tilbyr: 
 • Mulighet til å arbeide i et miljø som er internasjonalt ledende innen marinteknologi for havbrukskonstruksjoner 
 • Faglige utviklingsmuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag  
 • Mulighet for både praktisk og teoretisk arbeid og til å skape egne prosjekter 
 • Dyktige og trivelige kolleger 
 • Et aktivt arbeidsmiljø med mange sosiale aktiviteter året rundt 
 • Konkurransedyktig lønn og gode kollektive pensjons/- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 
Arbeidsted vil være ved vårt kontor i Trondheim.. Vi ber om kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter innen fredag 27. oktober 2017. 
 
For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt: 
 
Forskningssjef avdeling for havbruksteknologi 
Arne Fredheim 
Telefon: 93459721 
arne.fredheim@sintef.no 
 
Forskningsleder for havbrukskonstruksjoner og -systemer 
Hans Bjelland 
Telefon: 98829872 
hans.bjelland@sintef.no 

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
27.10.2017

Arbeidssted:
Trondheim

Spørsmål om stillingen

Arne Fredheim 
Forskningssjef
+47 934 59 721
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.