Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Digital supplies research-based expertise and technology for the development of systems, products and services in the fields of micro and sensor systems, monitoring and communication systems and information systems and numerical modelling software. We operate a modern micro-/nanolaboratory (MiNaLab) that is among the world’s leading laboratories in the development and small-scale production of radiation sensors.
SINTEF Digital leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor feltene «mikro og sensorsystemer», «overvåkings- og kommunikasjonssystemer» og «informasjonssystemer og beregningsorientert programvare». SINTEF Digital har et moderne mikro-/nanolaboratorium (MiNaLab) som er et av verdens ledende laboratorier innen utvikling og småskalaproduksjon av strålingssensorer.
SINTEF Digital søker
Forsker innen informasjonssikkerhet

 
Informasjonssikkerhet er et sterkt voksende fagområde, som alle deler av samfunnet utfordres på. Våre fokusområder er sikker programvareutvikling, innebygd personvern, sikkerhetsarkitekturer, aksesskontroll, risikovurdering og hendelseshåndtering. Vi har for tiden prosjekter innenfor flere domener: luftfart, kritisk infrastruktur (industrielle kontrollsystemer, Smart Grids), offentlige tjenester og programvareutvikling. Les mer om oss på infosec-bloggen
 
Vi ønsker å utvide vårt engasjement innenfor informasjonssikkerhet og søker etter nye forskere til dette området.  
 
Kvalifikasjoner  
 
Våre forskere arbeider på prosjekter i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper.  
Vi søker derfor etter faglige dyktige medarbeidere som har evne og lyst til å samarbeide med andre, og har initiativ og gjennomføringsevne. Aktuelle arbeidsoppgaver er utviklings- og forskningsoppgaver for våre oppdragsgivere som også inkluderer Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Utforming av nye prosjektideer i samarbeid med inn- og utland, vil være en viktig del av arbeidet. Dette betyr også at du i stor grad har mulighet til å definere våre forskningsmål innenfor det som er avdelingens strategi.  
 
Vi er først og fremst ute etter personer med høy teknisk utdanning (PhD, MSc) innen datateknikk og telematikk med kompetanse og erfaring innen informasjonssikkerhet. Vi søker etter både seniorforskere og nyutdannede. For seniorforskere forventer vi at de har lang erfaring og et bredt internasjonalt nettverk som kan bidra til etablering av nye prosjekter.  
 
Hva venter deg som ansatt i SINTEF  
 
Vi tilbyr  
 
  • Et godt arbeidsmiljø med entusiastiske, hjelpsomme og samarbeidsvillige kolleger.
  • Lokaler sentralt i Trondheim, gode bussforbindelser, muligheter for parkering og egne barnehageplasser. Vi har bedriftsidrettslag sammen med NTNU og tilgang til hytter ved sjøen og på fjellet.
  • Tilrettelegging av arbeidet slik at ansvar for barn og familie kan ivaretas.
  • Konkurransedyktig lønn. Pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid.  
 
Du får anledning til  
 
  • Personlig utvikling og faglig utfordring i et nært samarbeid med kolleger.
  • Både forfølge egne forskningsmål og skape ny virksomhet innenfor våre forskningsfelt.
  • Videre utdannelse gjennom kurs, konferanser og seminarer.
  • Samarbeid med NTNU og våre samarbeidspartnere internasjonalt.  
 
 
 

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
01.12.2017

Arbeidssted:
Trondheim

Spørsmål om stillingen

Maria Bartnes 
Forskningssjef
421 18 102
Marie Elisabeth Gaup Moe 
Forskningsleder
938 38 733
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.