Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Digital supplies research-based expertise and technology for the development of systems, products and services in the fields of micro and sensor systems, monitoring and communication systems and information systems and numerical modelling software. We operate a modern micro-/nanolaboratory (MiNaLab) that is among the world’s leading laboratories in the development and small-scale production of radiation sensors.
SINTEF Digital leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor feltene «mikro og sensorsystemer», «overvåkings- og kommunikasjonssystemer» og «informasjonssystemer og beregningsorientert programvare». SINTEF Digital har et moderne mikro-/nanolaboratorium (MiNaLab) som er et av verdens ledende laboratorier innen utvikling og småskalaproduksjon av strålingssensorer.
SINTEF Digital søker
Seniorforsker innen automatisering og sanntidssystemer

SINTEF Digital avdeling for matematikk og kybernetikk er et ledende fagmiljø innen bruk av matematikk og numeriske metoder til modellering, simulering, optimering og styring av dynamiske systemer. Vi har faggrupper innen automatisering og sanntidssystemer, kybernetikk og robotikk kunstig, intelligens, geometri, visualisering, simulering og optimalisering.  
 
Faggruppen for automatisering og sanntidssystemer jobber med industriell digitalisering og anvendt forskning i distribuerte sanntidssystem for overvåkning og kontroll. Vi har en betydelig portefølje av nasjonale- og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor ulike anvendelsesområder som smartgrid, maritime applikasjoner, industriell automatisering, robotikkplattformer og romfart. Vi søker derfor en engasjert seniorforsker med faglig ekspertise innen sanntidssystemer og interesse for prosjektutvikling og markedsarbeid.  
 
Ansvar og arbeidsoppgaver  
Prosjektene våre er primært rettet mot industrielle anvendelser og våre medarbeidere både initierer og gjennomfører prosjekter i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, samt publiserer både vitenskapelig og i andre kanaler. I samarbeid med partnere i Norge og internasjonalt vil du bidra til utvikling og bruk av kybernetiske metoder, automatisering, sanntidssystemer, og digitale plattformer innen digitalisering av strømnett, infrastruktur og industrielle applikasjoner.  
 
Aktuelle arbeidsoppgaver innen prosjektarbeid vil være systemarkitektur og analyse av sanntidsbehov for kontrollapplikasjoner, spesifikasjon og tilpassing av digitale plattformer og kommunikasjons-teknologier, systemintegrasjon, samt verifikasjon og validering av systemløsninger. Evnen og interessen for å jobbe med kunder, innsalg, søknadsarbeid og prosjektledelse vil bli vektlagt.  
 
Kvalifikasjoner  
Doktorgrad innen teknisk kybernetikk eller tilsvarende er ønskelig, men kandidater med annen relevant utdannelse og tilsvarende kompetanse gjennom erfaring fra kraftbransjen eller industriell automatisering oppfordres også til å søke.  
 
Erfaring med smartgrid og ett eller flere av de andre domenene som gruppen jobber med er en fordel.  
 
Vi tilbyr  
  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig og industriell betydning
  • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
  • Kreativt og trivelig arbeidsmiljø
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn  
 

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
12.01.2018

Arbeidssted:
Trondheim

Spørsmål om stillingen

Kristoffer Nyborg Gregertsen 
Forskningsleder/Research Manager
+47 481 53 380
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.