Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
SINTEF Technology and Society is a multidisciplinary research institute that is active in the fields of industry, technology and the social sciences. We create solutions in the fields of health, care and welfare services, dignified working conditions, a sustainable working life, efficient and safe transport systems, and climate and the environment.
SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til bedre løsninger og økt innovasjon i offentlig sektor. Vi forsker for å møte de store samfunnsutfordringene innenfor arbeid og næringsliv, energi og klima, helse, demografi og velferd, smarte transportløsninger og innovative samfunn.
SINTEF Teknologi og samfunn søker
Forskere innen maskinlæring og medisinsk teknologi

Forskningsgruppen medisinsk teknologi består av 17 forskere, og er en del av avdeling Helse med ca 60 ansatte. Vi samarbeider tett med klinikere og helsepersonell for å utvikle og evaluere nye løsninger innen diagnostikk og behandling. Vi er blant de fremste fagmiljøene innen ultralyd og bildeveiledet behandling, og vi utvikler løsninger som anvendes i flere kliniske områder.  
 
Vår forskning bidrar til etablering av nye bedrifter innen medisinsk teknologi, ny kunnskap og nye metoder for bedre diagnostikk og behandling. Vi har høy vitenskapelig produksjon, og et stort engasjement for vårt fagområde. Vår gruppe er forskningspartner i CiUS, Centre for Innovative Ultrasound Solutions som ledes av NTNU, og partner i Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling (www.usigt.org).  
 
På grunn av flere prosjekter og økt etterspørsel etter vår kompetanse søker vi etter to dyktige, hyggelige og engasjerte forskere! 
 
 1. For den ene stillingen vil maskinlæring for bildeanalyse og segmentering være sentralt. Arbeidsoppgaver vil blant annet være å utvikle, implementere og evaluere metoder for sanntids segmentering av ultralydbilder. Metodene vil implementeres i vår forskningsplattform CustusX (www.custusx.org), og formålet er å lage verktøy for bedre klinisk beslutningsstøtte.  
 2. For den andre stillingen vil arbeidsoppgaver være å forske på teknologi for bildeveiledet behandling, inkludert bruk av navigasjonsteknologi og roboter. Kunnskap om maskinsyn, robotikk, maskinlæring og medisinsk teknologi er relevant for stillingen.  
 
Ønsket kompetanse for stillingene: 
 
 • Maskinlæring og nevrale nettverk 
 • Programvareutvikling 
 • Maskinsyn, robotikk, elektronikk 
 • Ultralyd og medisinsk avbildning 
 • Bildebehandling og 3D visualisering 
 
Vi legger vekt på høy fagkunnskap, gode samarbeidsevner, initiativ, gjennomføringsevne, praktiske egenskaper samt evne til å skape ny virksomhet i et tverrfaglig miljø. Vi etterstreber kjønnsbalanse i forskningsgruppen, og vil oppfordre kvinner med relevant bakgrunn til å søke.
 
 
Vi tilbyr: 
 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling, og vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller post doc.  
 • Muligheter for spennende samarbeid på tvers i SINTEF, med kollegaer fra andre fagfelt (Fremme Ett SINTEF). 
 • Lokaler sentralt i Trondheim, god bussforbindelse, muligheter for parkering og egne barnehageplasser. Vi har et bedriftsidrettslag sammen med NTNU og tilgang til hytter ved sjøen og på fjellet. 
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn. 
 
Man må beherske engelsk skriftlig og muntlig. SINTEF er internasjonalt orientert, og har ca 2000 arbeidstakere i fra 75 ulike nasjoner. 

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
03.01.2018

Arbeidssted:
Trondheim

Spørsmål om stillingen

Tormod Selbekk 
Forskningsleder/ Research manager
90544733
 
 
 


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.