Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Risikoanalytiker til Spar Nords risikostyringsfunktion
Brænder du for at styrke dialogen mellem risikostyringsfunktionen og forretningen? 
 
Vi søger en dygtig og ambitiøs risikoanalytiker, som har lyst til at beskæftige sig med såvel kvalitative som kvantitative aspekter af risikostyringen. Er du positiv og god til at kommunikere, såvel skriftligt som mundtligt, på alle niveauer i banken? Så er du måske vores nye risikoanalytiker.  
 
Spar Nord har en klar vision og en ambitiøs strategi, der skal sikre fortsat øget vækst og understøtte, at banken leverer et højt og stabilt afkast til bankens aktionærer og sikrer høj værdi til bankens kunder og medarbejdere. At nå dét mål kræver et stærkt team på alle pladser i organisationen.
 
Risikostyringsfunktionen 
Bankens risikostyringsfunktion udgør en selvstændig funktion med reference til bankens risikoansvarlige (CRO). CRO refererer til bankens direktion. Organisatorisk er funktionen placeret i bankens Økonomiafdeling med 30 dygtige kollegaer. 
 
Risikostyringsfunktionen har i henhold til lovgivningen bl.a. til opgave at sikre, at risikostyringen i banken sker på betryggende vis samt sikre, at der skabes et samlet overblik over bankens væsentligste risici. Endvidere fungerer risikostyringsfunktionen som sekretariatsfunktion for bankens risikoudvalg. 
 
Du bliver en del af et ambitiøst team bestående af 4 personer, som er kendetegnet ved et højt erfarings- og kompetenceniveau, og hvor humor og en uformel omgangstone er en naturlig del af dagligdagen.  
 
Om jobbet 
Jobbet indeholder bl.a. følgende: 
 
 • Løbende gennemgang og vurdering af bankens væsentligste risikoområder med et primært fokus på operationel risiko, hvilket er et område som banken vil have et stadig øget fokus på nu og i fremtiden 
 • Du er med til at skabe de løsninger, der sikrer, at Spar Nord har de nødvendige forretningsgange, processer og kontroller til at sikre en effektiv identifikation og proaktiv håndtering af operationelle risici  
 • Du tager selv en aktiv rolle i den løbende identifikation af risici, kontroller og risikovurderinger på såvel eksisterende processer samt på produkt og procesændringer 
 • Validere operationelle risici registreret i forretningen og sikre en retvisende rapportering til ledelsen 
 • Facilitere arbejdet med identificering af nye risici i virksomheden bl.a. via afholdelse af risikoworkshops 
 • Udarbejde ad hoc analyser og notater til bestyrelse, direktion eller andre risikoejere i banken  
 • Fungere som vigtig og kompetent sparringspartner for beslutningstagere i banken 
 
Din profil 
Du har en forretningsmæssig forståelse og er vant til at operere i et travlt, ambitiøst miljø.  
 
Du har stærke analytiske evner, som du formår at videreformidle til direktion og bestyrelse på et højt kommunikativt niveau. Du har erfaring og lyst til at arbejde med såvel de kvalitative som kvantitative aspekter af risikostyringen.  
 
Risikostyringsfunktionen arbejder ud fra en årsplan, hvilket stiller krav til, at du arbejder struktureret med dine opgaver og evner at planlægge og prioritere mange forskellige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at du trives med at arbejde selvstændigt såvel som i teams. 
 
Som person er du udadvendt, besidder høj grad af integritet og kan lide at arbejde på tværs af organisationen. Derudover er det vigtigt, at du opleves som tillidsvækkende og løsningsorienteret, da arbejdsopgaverne udføres i tæt samspil med bankens risikoejere. Endvidere, at du evner og tør udfordre det eksisterende. 
 
Du har en videregående økonomisk eller erhvervsjuridisk uddannelse på kandidatniveau eller HD-niveau. Erfaring fra den finansielle sektor vil være en fordel ligesom erfaring med risikostyring vil være at foretrække. For den rette nyuddannede, der har erfaring fra studiejob eller lign. vil dette job være en mulighed. 
 
Vi tilbyder dig 
 • Et udfordrende og afvekslende job, hvor du er med til at påvirke bankens nuværende og fremtidige risikostyringsprocesser 
 • Gode muligheder for personlig udvikling og karriereudvikling  
 • Kompetente og hjælpsomme kollegaer i et travlt, velfungerende og uformelt miljø  
 • Gode og attraktive ansættelsesforhold 
 
Vil du med på holdet? 
Vi håber, at du vil med på holdet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte risikoansvarlig (CRO) Carsten Levring Jakobsen på 2527 1012.  
 
Ansøgningsfristen er d. 27. november. Vi vurderer ansøgningerne løbende. Forventet ansættelse vil være pr. 1. februar 2018. 


Ansøgningsfrist:
27-11-2017

Afdeling:
Økonomi- og risikostyring

Arbejdssted:
Skelagervej 15, 9000 Aalborg

Hjemmeside:
www.sparnord.dk

Kontaktpersoner:
Carsten Levring Jakobsen
Økonomichef
96344354
25271012