Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Konsernrevisjonen - Prosjektleder
Konsernrevisjonen er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for intern revisjon. Oppgaveløsningen skjer med utgangspunkt i mandat fastsatt av konsernstyret og internrevisjonsstandardene fra IIA. Bemanningen består av 3 årsverk og en ekstern samarbeidspartner (co-sourcing).  
 
Konsernrevisjonen arbeider med spennende prosjekter og søker en prosjektleder som kan bidra til forbedring av konsernets prosesser for governance, risikostyring og compliance (GRC). Mange av våre prosjekter er strategisk rettede og du får anledning til å kommunisere med selskapets toppledelse.  
 
Arbeidsoppgaver: 
 • Ha ansvar for at konsernrevisjonsprosjekter blir godt ledet, herunder presist definert og gjennomført innenfor fastsatte tids- og ressursrammer  
 • Bidra i videreutviklingen av konsernrevisjonens metodikk  
 • Vedlikeholde og utvikle relasjonene med konsernets nøkkelpersonell og ledelse  
 • Bidra i utviklingen av Avinorkonsernets årlige revisjonsplan med tilhørende risikovurdering  
 
Din bakgrunn: 
 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå 
 • Du må ha sertifiseringer innenfor intern revisjon, enten som Dipl. I.R., CIA eller CISA. I særskilte tilfeller kan det avtales at nødvendig sertifisering-/autorisasjon gjennomføres etter tilsetting 
 • Du har 10-15 års variert arbeidserfaring. Din bakgrunn kan være fra prosjektledelse, strategi, virksomhetsstyring, eller controlling i kombinasjon med erfaring fra internrevisjons-, risikostyrings- og compliance-funksjoner. Alternativt kan du ha deler av din praktiske arbeidserfaring fra store, tjenesteytende selskaper.  
 • Det er en fordel, men ikke et krav, om du har erfaring fra infrastrukturell virksomhet som luftfart, vei, telekom, energi/kraft o.l.  
 • Det er en fordel, men ikke et krav, om du er interessert i å bruke av data-analyseverktøy for å understøtte revisjonshandlinger 
 
Personlige egenskaper: 
 • Du er personlig- og faglig trygg på deg selv, kundeorientert og offensiv 
 • Du har god arbeidskapasitet og kan jobbe med andre oppgaver parallelt med revisjoner 
 • Du har evne til å jobbe målrettet, løsningsorientert og skape gode samarbeidsrelasjoner 
 • Du er analytisk og tilegner deg raskt god forretningsforståelse 
 • Du er ansvarlig, strukturert og god til å holde tidsfrister/budsjetter 
 • Du har god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne og kan kommunisere presist og konstruktivt 
 • Du har et bevisst forhold til integritet 

Avinor tilbyr: 

Et godt arbeidsmiljø hvor bransjen er internasjonalt orientert og prosjektporteføljen er spennende;  
 • En unik mulighet til å samarbeide med toppledelse og annet nøkkelpersonell i konsernet  
 • En spennende faglig utfordring i forhold til å arbeide med internrevisjon og GRC  
 • Gode individuelle utviklingsmuligheter basert på en skreddersydd kompetanseutviklingsplan Gode muligheter for alternative karrieremuligheter innen bransjen og konsernet  
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser med gode personalforsikringer 
 
Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  
 
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte partner i Capus Kristian Lennertzen på telefon 91 61 60 73 eller e-post kristian.lennertzen@capus.no eller Research Manager Karoline Uteng på telefon 21 95 81 50 eller e-post karoline.uteng@capus.no.  Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.


Søknadsfrist: 25.01.2017
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Bjørvika
Kontaktpersoner:
Kristian Lennertzen 
916 16 073
Karoline Uteng 
21 95 81 50