Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Ingeniør FNT ved Systemdrift Røyken
Det er ledig stilling som Ingeniør FNT ved Avinor Flysikrings anlegg i Røyken.
 
Nye systemer er under innføring ved kontrollsentralen og stillingen inngår i et team som skal overta driften av disse etter prosjektperioden. Disse systemene vil kreve kombinasjonen av kunnskap om datakommunikasjon, IT og tradisjonell radioteknikk.  
 
Stillingen skal i tillegg ivareta kontroll, drift og vedlikehold av eksisterende flynavigasjonsutstyr med hovedvekt på kommunikasjon (COM). 
Stillingen kan innebære deltakelse i driften av øvrige lokale og regionale flynavigasjonssystemer på lufthavner og på stasjoner i terrenget. 
 
Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver:
 
 • Inngå i enhetens vakt og beredskapsordning
 • Kontroll, drift og vedlikehold av utstyr og systemer innenfor enhetens ansvarsområde
 • Delta i planlegging, prosjektarbeid, installasjon, test/verifikasjon og dokumentasjon
 • Bistå med drift av informasjonssystemer (ATS), kommunikasjon- (COM), navigasjon- (NAV) og meteorologi-utstyr (MET) og tilhørende nettverksløsninger

Formelle krav til utdanning:

 • Ingeniørhøgskole innen elektronikk, telekommunikasjon eller tilsvarende
 • Førerkort kl. B
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig

Foretrukken erfaring:

 • Gode kunnskaper om datakommunikasjon og radioteknikk
 • Erfaring med kommunikasjonssentraler (VCS)
 • Driftserfaring fra systemer innen stillingens primære ansvarsområde

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet
 • Levere tjenester på en effektiv, systematisk og resultatorientert arbeidsform
 • Evne til praktisk problemløsning
 • Evne til hurtig å skaffe seg oversikt over feilsituasjon og iverksette feilretting
 • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder
 • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring og vedlikeholde egenkompetanse
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet
 • Bidra til positivt omdømme av Avinor

Det er en forutsetning for stillingen å inneha eller å kunne oppnå sikkerhetsklarering. 

Den som ansettes forplikter seg til å gjennomføre opplæring og OJT som er nødvendig for stillingen.  Etter endt autorisasjon innen ulike utstyrstyper vil vedkommende kunne jobbe selvstendig med flynavigasjonssystemene. 
 
Vi kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i Avinor Flysikring. 
 
Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer.  
 


Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.


Søknadsfrist: 29.01.2017
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Røyken
Kontaktpersoner:
Knut Ørjan Olsen Paulgaard 
+4791135126