Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Lufthavnbetjent
Divisjon nasjonale, regionale og lokale lufthavner søker etter lufthavnbetjent i fast stilling, ved Ørsta-Volda lufthamn, Hovden.
 
Ved vår enhet for plass-, brann- og redningstjenesten er det ledig stilling som lufthavnbetjent med fagbrev innenfor bygg eller VVS, for snarlig tiltredelse.  
Lufthavnbetjenten er en del av et vaktlag som utfører vakttjeneste innenfor plasstjeneste, og brann- og redningstjeneste. I tillegg må det påregnes vedlikehold av rullende materiell, elektroinstallasjoner, bygg, ventilasjonsanlegg og annet forefallende arbeid. Arbeidstiden samt hjemmevakt er definert som skift-/ og turnustjeneste. 
 
Den som tilsettes må: 
  • Ha helse som tilfredsstiller de medisinske krav til stillingen, og bestå fysiske krav iht. Avinors fysiske test alternativt kjemikalieforskriften 
  • Ha førerkort klasse C, eller forplikte seg til å ta dette innen prøvetidens utløp 
  • Maskinførerbevis for hjullaster 
  • Ha kompetansebevis for utrykningskjøretøy, eller forplikte seg til å ta dette når arbeidsgiver legger til rette for det 
  • Ha fagbrev innenfor bygg eller VVS  
  • Være samarbeidsvillig 
  • Ha tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper 
  • Gjennomføre og bestå den opplæring som er nødvendig for å utføre plass, brann og redningstjeneste 
 
For øvrig bør den tilsatte ha: 
  • Relevant praksis, gjerne fra lufthavndrift 
  • Gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy 
 
Øvrige kvalifikasjoner/personlige egenskaper: 
Det er nødvendig med utstrakt samarbeid med kolleger og samarbeidspartnere i egen og øvrige tjenestegrener, slik at lufthavnen framstår som et helhetlig og godt produkt. Du må være åpen, ærlig, ansvarlig og handlekraftig. Være lojal mot Avinors mål, og opptre serviceinnstilt mot eksterne og interne samarbeidspartnere og kunder. 
 
Vi ønsker en fleksibel person med gode personlige egenskaper iht. våre etiske krav og retningslinjer. Den tilsatte må videre forplikte seg til å gjennomføre de kurs og den opplæring som Avinor anser nødvendig for stillingen. 
 
Forutsetning for stillingen er at søkeren kan vise til UPA (uttømmende politiattest). 
Lønn og øvrige betingelser iht. tariffavtale. Fra lønnen trekkes 2% innskudd i Statens Pensjonskasse. Vi har gode forsikringsordninger. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lufthavnsjef  Sverre Bae. 


Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.


Søknadsfrist: 31.01.2017
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Ørsta-Volda lufthamn
Kontaktpersoner:
Sverre Bae 
+4741231253