Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Rådgiver Vann- og avløpsfag Avinor
Til stilling som Rådgiver Vann- og avløpsfag Avinor, søker vi en faglig kompetent person som kan bidra til å ivareta fagansvaret for vann og avløp på Avinors 46 lufthavner.  
 
Den nyopprettede Seksjon VA-fag Avinor inngår i avdeling VA-håndtering på Oslo Lufthavn.  
 
Seksjonen står overfor store og interessante oppgaver i årene fremover. Avinor har gjennomgått et moderniseringsprogram, har innført et nytt styringssystem og gjort et godt kartleggings- og utskiftningsarbeid innen vann og avløp på lufthavnene. Fremover vil det settes størst fokus på å hente ut effekter av alt det gode arbeidet som er gjort de seneste årene. 
 
Arbeidsoppgaver 
Hovedoppgaver vil være å: 
 • Utarbeide/tilpasse prosedyrer som sikrer standardisering, synergi og god kost/nytte faktor 
 • Skape hensiktsmessige arenaer for utveksling av erfaringer og læring og bidra til videre faglig utvikling 
 • Gi råd og følge opp drift, utvikling og utskifting av VA-systemene; særlig ut fra miljøhensyn 
 • Bidra med faglig kunnskap, anbefaling og kvalitetssikring under utvikling, bygging og overtakelse av prosjekter hvor VA-system inngår 
 • Bidra med faglig kunnskap og anbefalinger i prosjekter 
 • Bistå i budsjetteringsprosesser 
 
Det må påregnes noe reisevirksomhet. 
 
Kvalifikasjoner 
Vi vil legge vekt på: 
 • Ingeniørhøyskole eller tilsvarende utdannelse med fag relevant for stillingen 
 • Erfaring med VA-virksomhet, herunder anlegg og drift 
 • Erfaring fra lufthavndrift er ønskelig men ikke påkrevd 
 
Vi kan tilby 
 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø 
 • Spennende faglige utfordringer 
 • God faglig utvikling 
 • Sentral beliggenhet og enkel adkomst. Det tar 20 min med flytog fra Oslo S til Oslo Lufthavn. Ansatte har subsidierte priser på flytoget og gratis parkering på OSL 
 
Arbeid på en lufthavn medfører at det må foretas bakgrunnssjekk, og at denne kan godkjennes.  
 
Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 
 
Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
 
Kontaktperson: Avdelingssjef Grethe Østby Stave.


Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.


Søknadsfrist: 24.02.2017
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Gardermoen
Kontaktpersoner:
Grethe Østby Stave 
+4747612489