Prorektor til IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København søger med tiltrædelse 1. januar 2025 en visionær prorektor, der motiveres af den samfundsmæssige opgave, som ITU’s forskning, uddannelse og innovation bidrager til at løse.

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution dedikeret til den digitale verden. ITU er et tværfagligt universitet, der spænder fra digital transformation og digital design til computer science og data science.

Universitetet har et stærkt forskningsmiljø, én Ph.d.-skole og udbyder 11 forskningsbaserede uddannelser (bachelor, kandidat og master) og kurser bredt inden for it.

Det er ITU’s mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it. ITU ønsker at skabe og dele viden, som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

ITU har ca. 450 medarbejdere (årsværk) og 2850 studerende. Universitetet har fokus på diversitet, en stærk sammenhængskraft, og et inkluderende og imødekommende studie- og arbejdsmiljø, hvor der er kort vej fra idé til handling. Universitetet opererer agilt og har nemt ved at tilpasse sig samfundets behov – hvad enten der er tale om nye teknologiske tendenser, som universitetet skal bidrage til udviklingen af, eller ønsker fra politisk hold til de uddannelsesmæssige udbud.

ITU har netop igangsat en organisatorisk forandringsproces, der medfører at de tre nuværende institutter smeltes sammen til ét institut med et antal sektioner. Institutledelsen placeres i den nye struktur hos prorektor og der etableres to nye roller i det øverste ledelseslag: en uddannelseschef og en forskningschef. De to nye roller udgør, sammen med rektor, prorektor, universitetsdirektøren og studiechefen, universitetsledelsen pr. 1. januar 2025.

 

Prorektors hovedopgaver og ansvarsområder

Prorektor udgør sammen med rektor og universitetsdirektøren direktionen på ITU.

Direktionen er den øverste ledelse på universitetet og indgår i et tæt samarbejde med ITU’s bestyrelse i forhold til fortsat at styrke ITU’s placering som et universitet, der forener det højeste faglige niveau inden for it-forskning og it-uddannelse med et værdiskabende samspil med det omgivende samfund.

Prorektor refererer til rektor og fungerer i alle henseender som stedfortræder for denne.

Prorektor skal sammen med den øvrige direktion sikre øget forskningsaktivitet på højeste internationale niveau, blandt andet ved at øge volumen af eksternt finansieret forskning, eksempelvis i samspil med danske virksomheder. Samtidig skal prorektor bidrage til at realisere et øget volumen af IT-uddannelse, der er så hårdt brug for nu og i fremtiden.

Prorektor har derudover følgende forpligtelser:

 • Udfolde den strategiske retning for forskning og uddannelse på ITU og sikre alignment på disse.
 • Overordnet ansvar for budget- og ressourceallokering på instituttet.
 • Personaleledelse af forskningschef, uddannelseschef og sektionsledere.
 • Overordnet ansvar for en nærværende og inkluderende ledelseskultur på instituttet.
 • Repræsentere ITU i eksterne fora.
 • Ansvarlig for Ph.d.-skolen, herunder faglig ledelse af Ph.d.-skolelederen.
 • Bidrage til at fremme diversitet, ligestilling, inklusion og ’’sense of belonging’ på ITU.
 • Varetagelse af særlige strategiske områder for ITU.

 

Særlige fokusområder i ansættelsens første par år

Organisationsændringen, og de forandringer denne indebærer for medarbejdere på hele universitetet, vil påvirke prorektors fokus i ansættelsens første tid, udover andre højt prioriterede områder:

 • Implementering af ny organisationsstruktur, herunder sikre at transformationen over i den nye struktur sker med blik for at skabe inspirerende arbejdsmiljøer og inkluderende kulturer internt og på tværs af de nye sektioner.
 • Implementering af den nye ledelsesstruktur på instituttet, herunder sikring af de nødvendige ledelseskompetencer med udgangspunkt i en inkluderende ledelseskultur.
 • Implementering af den nye kandidatreform.
 • Udarbejde ITU’s næste strategi (2026-2029).
 • Strategisk udvikling af ’livslang læring’.

 

Kvalifikationer  

Det er et krav, at prorektor er en anerkendt forsker på minimum lektorniveau indenfor et af ITU’s fagområder. Det er ligeledes et krav, at prorektor har indgående indsigt i uddannelsessektoren, et universitets virke samt forståelsen af samspillet med det omkringliggende samfund. Desuden har prorektor dybdegående og dokumenteret erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer. Endelig skal prorektor besidde solide sprogkundskaber i skrift og tale på dansk (eller et andet skandinavisk sprog) og engelsk.   

Udover ovenstående formelle faglige krav til stillingen som prorektor, besidder den ideelle kandidat følgende personlige kvalifikationer og evner:

 • Sætter retning og skaber følgeskab og commitment i en organisation i forandring.
 • Har gennemslagskraft og formår samtidig, med en åben og lydhør tilgang, at inddrage og skabe transparens i beslutningsprocesser. 
 • Er en visionær, strategisk og kompetent leder, der tror på styrkerne i det inkluderende lederskab.
 • Er stærk i relationsdannelse og formår at skabe tillid og troværdighed omkring sin person og sine ledelsesmæssige beslutninger.
 • Er en dygtig kommunikator, der kan kommunikere på flere niveauer og som kan få det komplekse til at fremstå klart.
 • Udviser høj integritet og loyalitet.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på 6 år og med mulighed for op til 3 års forlængelse. 

Prorektor ansættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og ansøgerens kvalifikationer ligesom der vil blive indgået en resultatlønskontrakt.

 

Yderligere information og spørgsmål

Yderligere information om IT-Universitetet kan findes på vores hjemmeside www.itu.dk.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Per Bruun Brockhoff på pebb@itu.dk og Partner i konsulentfirmaet Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231 eller mi@genitor.dk.

 

Ansøgningsprocedure

Stillingen kan alene søges via vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger.

Ansøgningsmaterialet skal inkludere en begrundet ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse, dokumentation på faglig vurdering på minimum lektorniveau indenfor et af ITU’s fagområder, relevant erfaring og videnskabelige kvalifikationer samt en publikationsliste.

 

Ansøgningsfristen er den 1. september 2024. 

 

Rekrutteringsforløb

 • 1. samtaler afholdes i uge 41, 2024.
 • IT-Universitetet benytter test i forbindelse med rekrutteringen. Samtaler i forbindelse med testforløb afholdes i uge 43, 2024.
 • 2. samtaler afholdes i uge 44, 2024.

 

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, DK-2300 København S

IT-Universitetet i København (ITU) blev grundlagt i 1999, og er Danmarks førende universitet med fokus på it-forskning og -uddannelse. Vi leverer state-of-the-art undervisning og forskning inden for datalogi, forretnings-it og digitalt design.

Vores ambition er at skabe og dele viden som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

Universitetet arbejder tæt sammen med erhvervslivet, den offentlige sektor og internationale forskere og er kendetegnet ved en stærk iværksætterånd blandt studerende såvel som forskere.

ITU’s moderne campus i det centrale København er designet af den verdensberømte danske arkitekt Henning Larsen.

ITU i tal

 • 2850 studerende
 • 450 ansatte (årsværk)