Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder elektrisk infrastruktur for kraftforsyning, jernbane og samferdsel. Selskapet har ca. 500 ansatte og en samlet årlig omsetning på rundt 1,2 mrd kr. Nettpartners hovedkontor ligger på Vinterbro. Hele Norge er vårt markedsområde, og vi har prosjekter fra Mandal i sør til Finnmark i nord.

Nettpartner Bane søker lærlinger til energimontørfaget og signalmontørfaget

Nettpartner er en av Norges ledende entreprenører innen elektrisk infrastruktur. Vi er en godkjent lærebedrift, og lærlingene er en av våre viktigste rekrutteringskilder. 

Vår divisjon Bane jobber med mange spennende jernbaneprosjekter i hele landet og er i sterk vekst. I år vil divisjonen ta inn tre lærlinger, to energimontørlærlinger og én signalmontørlærling.

Vil du bli signalmontørlærling? Nettpartner er en av kun to norske selskaper som har kontrakt på installasjon av det nye signalsystemet ERTMS, og en læretid hos oss vil gi god kompetanse på fremtidens signalsystemer. 

Vil du bli energimontørlærling? Som energimontørlærling i vår banedivisjon vil opplæringen være rettet mot jernbane sitt høyspenningsanlegg, og fagprøver blir gjennomført på et jernbaneanlegg. De fleste lærlinger hos oss tar KL-kurset på Jernbaneskolen i løpet av læretiden, og vil etter bestått fagprøve være «Energimontør med KL-kompetanse».

Hvorfor velge Nettpartner?

Her hos oss blir du en del av et sosialt miljø. Vi er opptatt av å spille hverandre gode, og verdsetter humor og godt humør. I tillegg har vi et sterkt faglig miljø, hos oss får du jobbe med noen av landets beste energimontører og signalmontører. Vi er opptatt av utvikling og deler kunnskap, tips og triks med hverandre. Du vil være med på prosjekter rundt i hele landet, og det vil medføre en del reisevirksomhet. Etter endt læretid hos oss vil det være gode muligheter for videre karriere og faglig utvikling hos oss. 

Som ansvarlig opplæringsbedrift har vi i Nettpartner: 

  • et arbeidsgiveransvar for lærlingene på lik linje med andre ansatte  
  • ansvar for at lærekontrakt inngås mellom fylkeskommune, opplæringskontor og den enkelte avdeling og lærlingen  
  • ansvar for at det gjennomføres nødvendige kurs og aktiviteter i forbindelse med opplæringen i samarbeid med opplæringskontorene/jernbaneskolen  

For å søke som energimontørlærling eller signalmontørlærling kreves VG 1 elektrofag og VG2 el-energi eller tilsvarende.

Vi ønsker oppstart sommeren 2024. Lærlinger hos oss går inn i vår rotasjonsordning med arbeid på anlegg med 7 dager på og 7 dager fri. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Kenneth Nordahl-Pedersen på epost: Kenneth.Nordahl-Pedersen@nettpartner.no  
Søknadsfrist er 1. mars. Intervjuer og ansettelser gjennomføres fortløpende, så vi anbefaler å søke så snart som mulig.

Se mer informasjon om Nettpartner på vår hjemmeside: www.nettpartner.no

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.03.2024
Arbeidssted: Torpo

Spørsmål om stillingen

Kenneth Nordahl-Pedersen 
Avdelingsdirektør
95157201