Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Udviklingsorienteret proceskonsulent med teknisk faglighed
Vil du drive processen for fremtidens markedskrav i standarder?
 
Dansk Standard arbejder på at skabe et bedre samfund og styrke virksomhedernes konkurrencekraft ved at facilitere international standardisering. Standarder er et fælles sprog, som fastlægger fælles retningslinjer for fx sikkerhed, miljø, kvalitet og sundhed. Nye standarder udvikles i standardiseringsudvalg bestående af eksperter fra virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer.  
 
Vi søger en konsulent/seniorkonsulent til det elektrotekniske område.
 
Jobbet  
Som konsulent/seniorkonsulent har du ansvaret for at drive en række standardiseringsudvalg på fagområder inden for det elektrotekniske område. Din opgave er at sikre fremdrift i udvalgsarbejdet og rådgive udvalgsmedlemmerne om standardisering, så de opnår størst mulig værdi af deres deltagelse. Du er med til at sikre dansk indflydelse på europæiske og internationale standarder, og du får mulighed for at deltage i internationale møder.  
 
En væsentlig opgave er desuden at sikre vidensopsamling og -formidling til kunderne samt være med til at udvikle stærke netværk i standardiseringsudvalgene. Derudover skal du medvirke til udvikling af nye områder, hvor der er behov for standardisering, og du skal medvirke til at tiltrække nye kunder til vores udvalg.
 
Dine ansvarsområder vil fx være:  
 
- drive udvalg for maskinsikkerhed, primært elektrotekniske aspekter  
- drive udvalg for eksplosive atmosfærer (ATEX), samt være tovholder på ATEX-netværksforum og evt. afholdelse af kurser på området  
- udvikle andre områder inden for primært det elektrotekniske område - herunder fx udarbejde vejledninger, afholde kurser og etablere nye udvalg samt udvikle eksisterende udvalg
 
Forventninger til dig  
Vi forestiller os, at du har en længerevarende, videregående uddannelse som ingeniør (fx produktion, elektronik eller stærkstrøm), maskinmester (el) eller anden relevant videregående teknisk uddannelse.  
 
Du har en forretningsorienteret indstilling og har øje for at drive processer, hvor du skal navigere og skabe enighed mellem flere interesser. Du har fokus på at tilgodese kundernes behov med rådgivning og service, så de får størst mulig indsigt i og indflydelse på morgendagens standarder. Vi forventer, at du har en proaktiv tilgang og kan se nye forretningsmuligheder for kunderne.  
 
Du er i stand til at sætte din faglige viden i spil og koble den med standardisering, så kunderne oplever, at de kan bruge standardisering strategisk ift. deres forretning, og du motiveres af et arbejde, hvor du løbende skal tilegne dig ny viden.  
 
Du trives med en kombination af fagligt orienterede, administrative opgaver og udadvendte aktiviteter - som fx udvalgs- og kundemøder – samt individuelle opgaver. Vi lægger desuden vægt på teamsamarbejde.  
 
Vi ser dig som selvstændig, engageret, professionel og initiativrig, der aktivt bidrager til et godt socialt miljø på arbejdspladsen. Vores kultur er kendetegnet ved holdånd og fællesskab om opgaverne.  
 
Du har gode engelskkundskaber – både skriftligt og mundtligt - da en del kommunikation foregår på engelsk.  
 
Dansk Standard som arbejdsplads  
Dansk Standard tilbyder en arbejdsplads i et dynamisk, uformelt og professionelt miljø med mulighed for udvikling, ansvar og indflydelse. Vi er 150 medarbejdere med mange forskellige kompetencer, og vi bor centralt i Portland Towers i det nye Nordhavn-kvarter. Hos os har den enkelte medarbejder mulighed for at balancere et udfordrende job med familie- og fritidsliv. Vores kultur er præget af gensidig tillid, holdånd, frihed under ansvar og respekt for den enkelte. Lønnen fastsættes individuelt.  
 
Noget for dig?  
Så send os din ansøgning og dit CV via linket. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 2. juli 2017. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte afdelingschef Maibritt Agger (mag@ds.dk/23807038).  
 


Dansk Standard sælger standarder, miljømærker, kurser og konsulentydelser, og vi fremmer viden om standarder og miljømærker - og deres værdi. Alle interesserede kan deltage i udviklingen af standarder gennem vores mere end 220 standardiseringsudvalg.

Miljømærkning Danmark, der er en del af Dansk Standard, udvikler kriterier og udsteder licenser til de offentlige miljømærker Svanen og Blomsten. ETA Danmark er en selvstændig enhed, der sælger frivillige godkendelser af byggeprodukter. Samlet er vi ca. 150 medarbejdere, og vores vision er at skabe vækst i erhvervslivet og kvalitet i samfundet. Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond.


Hjemmeside: http://www.ds.dk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/dansk-standard

Arbejdssted: Portland Towers, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

Tiltrædelse: Efter aftaleSøg på stillingen

Ansøgningsfrist: 02-07-2017

Spørgsmål til stillingen

Maibritt Agger 
Afdelingschef
23807038