Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 
koordinator
Nyfiken, engagerad och ansvarstagande?  
Socialtjänstens övergripande mål är att insatser ska ge den enskilde bästa möjliga hjälp och stöd för att uppnå självständighet och trygghet. Inom individ- och familjeomsorgen i Upplands Väsby arbetar vi långsiktigt och strategiskt för att utnyttja den förmåga och de resurser som finns hos varje människa. Det gör vi genom att arbeta i en nätverksinriktad modell.Under våra tre uppbyggnadsår av nätverksarbete har vi idag nått en bredd i kompetens där engagemang och flexibilitet utgör en viktig komponent. Vi tror att vi genom att arbeta förebyggande kan förhindra långa placeringar för barn och unga genom att redan initialt inventera de resurser som finns i den enskildes närhet.  
 
Vår organisation  
Individ-och familjeomsorgen (IFO) består av sex enheter. Enheten ekonomiskt bistånd, Utredningsenheten barn och unga, Placeringsenheten barn och ungdom, Beroendeenheten, Vägval Vuxen samt Förebyggande och behandling. Vi är inom IFO drygt 100 medarbetare.   
 
Vi söker en koordinator för barn och ungdom  
I uppdraget är Du den som ansvarar för att samla och motivera medverkan hos viktiga personer till nätverksmöten. Det är Du som leder dessa möten. Som koordinator förbereder och leder Du även SIP- möten samt ansvarar för att processen och samverkan leder ärendet framåt med den frågeställning som är angelägen för den enskilde. Deltagare i möten kan vara såväl professionella som privata kontakter.  Du har Din organisatoriska tillhörighet i ungdomsgruppen och tar emot uppdrag från utredande socialsekreterare.  
 
Vi erbjuder dig;
• Nätverksutbildning med systemteoretisk inriktning   
• Extern handledning   
• Lediga klämdagar, arbetsvecka om 38,75 h, halvdag före röd dag.   
• Tillsvidareanställning med varierade och flexibla karriärvägar. Vi uppmuntrar och tar tillvara Din vilja att bredda Din kunskap om socialt arbete   
• Grundläggande kunskap i MI-Motiverande intervju, en metod för samtal   
• Utbildning i Signs of Safety samt tejping, ett verktyg för samtal med barn   
• Grundläggande kunskap i BBiC, en arbetsmetod för stöd i handläggning och dokumentation   
• Brukarperspektiv som genomsyrar våra diskussioner och metoder   
• Aktivt arbete med att förbättra rutiner och metoder för att säkra kvaliteten i det sociala arbetet   
 
Dina formella kunskaper
• Socionomexamen eller annan relevant/likvärdig examen med påbyggnad och erfarenhet av nätverksarbete  
• Erfarenhet av myndighetsutövning samt god kunskap om gällande lagstiftning  
 
Egenskaper som är viktiga för uppdraget  
• God förmåga att bygga relationer  
• Ledaregenskaper som med trygghet, struktur och pedagogik kan leda stora möten  
• Förståelse för betydelsen av helhetssyn med förmåga att samverka både internt och externt  
• Utforskande, nyfiken och lyssnande med analytisk förmåga  
• Resultatinriktad och driven  
 
Sista ansökningsdag 2017-06-20 med löpande urval och intervjuer.  
 
För mer information om tjänsten kontakta:  
Kristina Aldheim, enhetschef utredningsenheten barn och ungdom 08-590 972 12  
Maria Nylander, biträdande enhetschef ungdom 08-590 971 67  
 

Mångfald
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Annonssäljare m.fl.
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby. Vi har cirka 1 300 tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamheter. Största arbetsplatserna finns inom social- och omvårdnad samt förskola och skola.

Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida - www.upplandsvasby.se

Kontakt

Biträdande enhetschef
Maria Nylander 
Enhetschef
Kristina Aldheim 
08-590 972 12
 
 

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00
SYSSELSÄTTNINGSGRAD
100%

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning

TILLTRÄDESDATUM
Enligt överenskommelse

Alla lediga jobb

Se alla lediga jobb

Dela


Följ oss

Twitter
Instagram
Facebook