Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 
Biträdande förskolechef till Väsby Kommunala Förskolor
Biträdande förskolechef till Väsby Kommunala Förskolor  
Väsby Kommunala Förskolor (VKF) består av 7 förskolor, 44 avdelningar. Till hösten kommer vi att ha ca 140 medarbetare anställda samt ca 800 barn. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning.  
Ledningsgruppen består idag av en förskolechef och tre biträdande förskolechefer som har ansvar utifrån delegation. Varje biträdande ansvarar för 10 avdelningar var.  
 
Inom enheten finns en pedagogisk utvecklingsgrupp, PUG, som består av förskollärare från samtliga förskolor. Vi har en It-strateg/processledare (40 %) samt två Digitalistor (á 20 %) anställda. De har ett gemensamt ansvar för de utvecklingsprocesser som drivs inom digitalisering samt fortbildning inom området. Inom enheten har vi även en pedagogisk handledare (20 %) som handleder pedagogerna utifrån det pågående utvecklingsarbetet inom ”Projektarbete samt barns delaktighet och inflytande” i dessa.  
 
Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen: ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn  
i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?”  
 
Kollegialt lärande har stort utrymme inom organisationen på olika sätt. Vi arbetar med tvärgrupper inom olika områden och våra medarbetare har stort inflytande i verksamhetsnära frågor.  
 
Vi har en väl fungerande Samverkansgrupp, APT och kvällsmöte/en gång i månaden. Pedagogiska frågor processas i PUG, på APT och i olika arbetsgrupper.  
 
Dina arbetsuppgifter som biträdande förskolechef  
Ditt uppdrag är att ansvara för det operativa arbetet med personal och verksamhetsfrågor i enheten. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp vilket innebär ett övergripande ledningsansvar tillsammans med förskolechef.  
Utöver detta är din uppgift att tillsammans med förskolechef koordinera och utveckla arbetssätt och arbetsformer och vara aktiv i det systematiska kvalitetsarbetet.  
Huvudsakliga arbetsområden:  
• Personaladministration: bland annat personalrekrytering, rehabilitering och daglig bemanning  
• Leda och administrera frågor rörande personal och arbetsmiljö i den dagliga verksamheten.  
• Bistå vid tillsyner av olika myndigheter samt göra uppföljningar av dessa.  
• Svara för kontakter med fastighetsförvaltare och göra felanmälningar, brand- och arbetsmiljöronder.  
• Administration och revidering av lika underlag samt andra förekommande administrativa uppgifter.  
• Övergripande ansvar för kökspersonal och kosthållning kan bli aktuellt.  
• Samordning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd på de förskolor som du närmast ansvarar för.  
• Driva och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med förskolechef och övriga biträdande förskolechefer som ingår i ledningsgruppen.  
 
Om dig  
Du är kostnadsmedveten och når verksamhetens mål inom givna ramar. Du är engagerad i ditt uppdrag och förstå din roll i enheten som ledare och förebild. Du har verksamhetskunskap och är trygg i ditt ledarskap. Du har starkt barnfokus och skapar möjlighet för delaktighet, för både medarbetare och vårdnadshavare. Tillsammans med förskolechef formas din roll så att dina kompetenser tas tillvara på bästa sätt.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker dig som har förskollärarutbildning med legitimation, eller motsvarande. Du ska vara bekväm med IKT och hantera de vanligt förekommande programmen. Du ska ha dokumenterad ledarskapserfarenhet, minst två år. (Rektorsprogrammet är en merit.) Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet och förmågan att utifrån dialog med medarbetare och vårdnadshavare tillämpa ett tydligt och närvarande ledarskap. Det är viktigt att du har förmågan att inspirera och engagera samt locka fram inneboende potential hos dina medarbetare  
 
Du ska vara tydlig och kommunikativ med goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Du ska ha lätt att samarbeta, skapa ett gott arbetsklimat och är bekväm i olika sociala sammanhang. Du har en god pedagogisk insikt, kunskap, erfarenhet och förmåga att förmedla detta.  
 
Som person ska du vara självständig, ta egna initiativ och kunna fatta även svåra beslut tillsammans med förskolechefen. Ditt förhållningssätt ska vara coachande med starkt uppdragsfokus.  
 
Övrigt
Tillträde Ht-17 enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. Intervjuer kommer att ske löpande med start i augusti 2017.
Ansökan kan ej ske via mail utan ska läggas in i systemet.
 
Kontaktperson:
Birgitta Andrén, Förskolechef
Tel 08 5909 78 49

Mångfald
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Annonssäljare m.fl.
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.



Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby. Vi har cirka 1 300 tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamheter. Största arbetsplatserna finns inom social- och omvårdnad samt förskola och skola.

Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida - www.upplandsvasby.se

Kontakt

Förskolechef
Birgitta Andren 
0859097849
 
 
 

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00
SYSSELSÄTTNINGSGRAD
100%

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning

TILLTRÄDESDATUM
Enligt överenskommelse

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2017-08-13

Alla lediga jobb

Se alla lediga jobb

Dela


Följ oss

Twitter
Instagram
Facebook