Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 
Barnskötare förskolan Skogsdungen
Nyfiken och engagerad BARNSKÖTARE sökes!   
Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden. 
 
Förskolan Skogsdungen
Förskolan Skogsdungen, som tillhör Väsby Kommunala Förskolor (VKF), är en förskola med 10 avdelningar som ligger i Rundby.
 
Vi söker en barnskötare 100% från och med augusti 2017 eller efter överenskommelse. 
 
Skogsdungen är en modern förskola som följer med i vad som händer i omvärlden och i den pedagogiska utvecklingen. Vi har pedhandledning för personalen inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Arbetar aktivt för att skapa stimulerande miljöer, både inne och ute. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten.  
 
Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling.  Vi satsar på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd, Mulle och Knytte mm. 
I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen. Vi har två förskollärare inom VKF som arbetar som digitalistor, som en del av sitt uppdrag. (Besök gärna deras blogg ”Digitalistorna” samt Väsby Lärlabb för att bekanta dig med det arbete vi bedriver.) 
 
Stor organisation en styrka 
Väsbys kommunala förskolor består av sju förskolor. Ledningsgruppen består av en förskolechef och tre biträdande förskolechefer. Enheten har även en pedagogisk utvecklingsgrupp som består av förskollärare från samtliga förskolor. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation. I kommunens kundundersökning, Våga Visa, har de kommunala förskolorna mycket hög kundnöjdhet. 
 
Arbetsuppgifter: 
Som barnskötare ska du vara delaktig i att organisera och presentera aktiviteter, miljöer och material utifrån barnens intressen på ett sätt som väcker barnens nyfikenhet. Du ska förena arbete med omsorg och trygghet med lärande och utveckling. Du ska arbeta för att få vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten och vara lyhörd för föräldrarnas olika behov. 
 
Du bör dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål i det systematiska kvalitetsarbetet är vägledande i vårt arbete. 
 
Kvalifikationer 
Vi söker en ansvarsfull, engagerad och gärna erfaren barnskötare. Du ska vara lösningsfokuserad, samarbetsbenägen och tycka att det känns spännande med nya utmaningar. Du ska vara inställd på att arbeta målinriktat i projektform, vara intresserad av att bidra till verksamhetens utveckling samt ta initiativ till insatser och förbättringar.  
 
Kontaktperson: 
Annica Lindell, biträdande förskolechef, tel. 08-5909 7520 

Mångfald
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Annonssäljare m.fl.
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby. Vi har cirka 1 300 tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamheter. Största arbetsplatserna finns inom social- och omvårdnad samt förskola och skola.

Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida - www.upplandsvasby.se

Kontakt

Förskolechef
Birgitta Andren 
0859097849
bitr.Förskolechef
Annica Lindell 
08-59097520
 
 

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00
SYSSELSÄTTNINGSGRAD
100%

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning

TILLTRÄDESDATUM
Enligt överenskommelse

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2017-08-02

Alla lediga jobb

Se alla lediga jobb

Dela


Följ oss

Twitter
Instagram
Facebook