Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 
Väsby kommunala förskolor, Ekebo, söker förskollärare
Engagerad legitimerad FÖRSKOLLÄRARE sökes!  
 
Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.  
 
Förskolan Ekebo i Smedby  
Förskolan Ekebo, som tillhör Väsby Kommunala Förskolor (VKF), har i dag sex avdelningar. I slutet av oktober eller i november flyttar vi till nya lokaler och utökar till sammanlagt nio avdelningar. Därför söker vi nu tre legitimerade och engagerade FÖRSKOLLÄRARE som har ett brinnandeintresse för pedagogik och utveckling i sin yrkesroll.  
 
Ekebo är en modern förskola som följer med i vad som händer i omvärlden och i den pedagogiska utvecklingen. Vi arbetar aktivt för att skapa stimulerande miljöer både inne och ute. Vi har handledning för personalen inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Inom enheten satsar vi på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd, utomhuspedagogik, Mulle och Knytte mm.  
 
I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen. Vi har två förskollärare inom VKF som arbetar som Digitalistor, som en del av sitt uppdrag. (Besök gärna deras blogg ”Digitalistorna” samt Väsby Lärlabb för att bekanta dig med det arbete vi bedriver.)  
 
Stor organisation en styrka  
Väsbys kommunala förskolor består av sju förskolor och kommer januari 2018 att ha totalt 43 avdelningar. Ledningsgruppen består av en förskolechef och fyra biträdande förskolechefer. Enheten har även en pedagogisk utvecklingsgrupp (PUG) som består av förskollärare från samtliga förskolor. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.  
I kommunens kundundersökning, Våga Visa, har de kommunala förskolorna mycket hög kundnöjdhet.  
 
Arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du aktivt, tillsammans med övriga pedagoger, driver den pedagogiska verksamheten framåt och skapar en stimulerande, rolig och trygg miljö för barnen.  
Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten.  
 
Du ska arbeta aktivt för att få föräldrar trygga samt medvetna om verksamhetens innehåll genom olika informationskanaler, pedagogisk dokumentation och personliga möten.  
 
Som förskollärare använder du dig av många olika metoder och verktyg, inspirerar barnen till aktiviteter som gör att barnet kan utforska, förstå och bidra med sina inlägg och insikter. Du bör dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål är vägledande i vårt systematiska kvalitetsarbete.  
 
Förskolläraren har ett tydligt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderar resultat och mål med arbetslaget och barnen. Pedagogisk dokumentation ska användas för att dokumentera och utvärdera arbetet tillsammans med barnen.  
 
Kvalifikationer  
Som förskollärare ska du ha förmåga att leda barns lärande utifrån gällande styrdokument och ha goda ämneskunskaper. Du hämtar in nya kunskap kontinuerligt på eget initiativ och agerar som förebild/coach för andra i personalgruppen.  
 
Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta målstyrt i projektform och ska ha en vilja till att samarbeta med kollegor på förskolan. Du ska ha förmåga till att bidra till verksamhetens utveckling, ta initiativ till insatser och förbättringar. Som förskollärare ska du kunna skapa tydliga rutiner på avdelningen samt rutiner som möjliggör och stödjer barnens möjlighet att utvecklas till självständiga individer och ha ett aktivt inflytande över sin vistelsetid i förskolan.  
 
Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och tycker att det känns spännande med nya utmaningar.  
 
Tillträde i januari 2018 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.  
 
Vi tar endast emot ansökningar via länken i annonsen, inte via mail.  
 
Förskolechef:  
Birgitta Andrén, förskolechef, tel. 08-5909 7849  
 

Mångfald
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Annonssäljare m.fl.
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby. Vi har cirka 1 300 tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamheter. Största arbetsplatserna finns inom social- och omvårdnad samt förskola och skola.

Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida - www.upplandsvasby.se

Kontakt

 
 
 
 

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00
SYSSELSÄTTNINGSGRAD
100%

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning

TILLTRÄDESDATUM
180108

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2017-10-31

Alla lediga jobb

Se alla lediga jobb

Dela


Följ oss

Twitter
Instagram
Facebook