Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 
Väsby kommunala förskolor söker barnskötare
Nyfiken och engagerad BARNSKÖTARE sökes!   
 
Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.   
 
Förskolan Ekebo i Smedby   
Förskolan Ekebo, som tillhör Väsby Kommunala Förskolor (VKF), har i dag sex avdelningar. I slutet av oktober eller i november flyttar vi till nya lokaler och utökar till sammanlagt nio avdelningar. Därför söker vi nio barnskötare som har ett brinnandeintresse för pedagogik och utveckling i sin yrkesroll. Det kan vara aktuellt att anställa ett par barnskötare redan under våren.   
 
Ekebo är en modern förskola som följer med i vad som händer i omvärlden och i den pedagogiska utvecklingen. Vi har handledning för personalen inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Arbetar aktivt för att skapa stimulerande miljöer, både inne och ute. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten.   
 
Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Vi satsar på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd, utomhuspedagogik, Mulle och Knytte mm.   
 
I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen. Vi har två förskollärare inom VKF som arbetar som Digitalistor, som en del av sitt uppdrag. (Besök gärna deras blogg ”Digitalistorna” samt Väsby Lärlabb för att bekanta dig med det arbete vi bedriver.)   
 
Stor organisation en styrka   
Väsbys kommunala förskolor består av sju förskolor och kommer i januari att ha totalt 43 avdelningar. Ledningsgruppen består av en förskolechef och fyra biträdande förskolechefer. Enheten har även en pedagogisk utvecklingsgrupp (PUG) som består av förskollärare från samtliga förskolor. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.   
I kommunens kundundersökning, Våga Visa, har de kommunala förskolorna mycket hög kundnöjdhet.  

 
Arbetsuppgifter
Som barnskötare ska du vara delaktig i att organisera och presentera aktiviteter, miljöer och material utifrån barnens intressen på ett sätt som väcker barnens nyfikenhet. Du ska förena arbete med omsorg och trygghet med lärande och utveckling. Du ska arbeta för att få vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten och vara lyhörd för föräldrarnas olika behov.   
 
Du ska dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål i det systematiska kvalitetsarbetet är vägledande i vårt arbete.   
 
Kvalifikationer   
Vi söker en ansvarsfull, engagerad och gärna erfaren barnskötare. Du ska vara lösningsfokuserad, samarbetsbenägen och tycka att det känns spännande med nya utmaningar. Du ska vara inställd på att arbeta målinriktat i projektform, vara intresserad av att bidra till verksamhetens utveckling samt ta initiativ till insatser och förbättringar.   
 
Tillträde i januari 2018 enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.   
 
Vi tar endast emot ansökningar via länken i annonsen. 
 
Kontaktperson:   
Birgitta Andrén, förskolechef, tel. 08-5909 7849   

Mångfald
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Annonssäljare m.fl.
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby. Vi har cirka 1 300 tillsvidareanställda medarbetare inom olika verksamheter. Största arbetsplatserna finns inom social- och omvårdnad samt förskola och skola.

Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida - www.upplandsvasby.se

Kontakt

Förskolechef
Birgitta Andren 
0859097849
 
 
 

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00
SYSSELSÄTTNINGSGRAD
100%

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning

TILLTRÄDESDATUM
2018-01-08

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2017-10-31

Alla lediga jobb

Se alla lediga jobb

Dela


Följ oss

Twitter
Instagram
Facebook