Internasjonalt samarbeid
Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.
Er du interessert i internasjonalt samarbeid for et rent og rikt hav?

Vi søker deg som er interessert i en sentral rolle i utvikling av det blå partnerskapet Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) i Horisont Europa. Arbeidssted vil i de første årene være i Brussel.

Partnerskapets visjon og ambisjon er å fremme en bærekraftig, klimavennlig og sirkulær havøkonomi som bidrar til rent og rikt hav. Partnerskapet vil bygge opp under EUs ambisjoner for det grønne og digitale skiftet. 

Stillingen innebærer å ta ansvaret for arbeidspakken WP6 – Building the community (Brussel noden) som Norge leder, i tillegg til å bidra inn i andre arbeidspakker. I denne stillingen vil du legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører innen forskning og innovasjon og du vil jobbe tett med de internasjonale samarbeidspartnerne. I tillegg vil du inngå i det nasjonale koordineringsapparatet som etableres rundt partnerskapet. Utover dette er samarbeid med JPI Oceans sentralt. Du vil bli en viktig medspiller i Forskningsrådets internasjonale arbeid på hav og samarbeide tett med relevante team i avdeling Hav og polar.

Dette er seniorrådgiver/spesialrådgiverstilling og stillingen er fast.

Hva blir hovedoppgavene dine?

 • Lede arbeidspakke 6 – Building the SBEP community across nations, regions and globally
 • Bidra inn i andre arbeidspakker, særlig der Norge har ansvar
 • Interagere med EU institusjoner og deres virkemidler
 • Kontakt og nettverksbygging mot forskningsmiljøer, forvaltning, næringsliv, aktører i de regionale sjøbassengene i Europa og relevante aktører globalt
 • Representere Forskningsrådet og Norge i internasjonale fora
 • Ivareta god interaksjon med det nasjonale koordineringsapparatet
 • Eventuelt involveres i JPI Oceans aktiviteter

Du må regne med noe reising i jobben.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har

 • Høyere akademisk utdannelse
 • Erfaring fra nasjonal og internasjonal forsknings-strategisk/politisk utvikling og rådgivning med særlig kjennskap til det europeiske forskningssamarbeidet.
 • Analytiske evner og god forståelse av virkemidler for å fremme forskning og innovasjon
 • Relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning eller næringsliv
 • God kjennskap til marine og maritime problemstillinger
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi legger vekt på personlig egnethet. Vi ser etter deg som har gode lederegenskaper og kan bygge kompetente og tillitsvekkende team. Videre ønsker vi at du er målrettet, konstruktiv og kan jobbe effektivt innen komplekse strukturer og samarbeidskonstellasjoner. Du er fleksibel, har godt humør og har svært gode samarbeidsevner.

Hva tilbyr vi deg?

 • God pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale som seniorrådgiver/spesialrådgiver. For utestasjoneringen i Brussel gjelder egne betingelser
 • Stillingen gir gode muligheter for å påvirke utviklingen av internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid på hav og til å få økt innsikt i og samarbeid med ulike kulturer og nasjoner.

Vi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!

Avdeling for internasjonalisering har 25 ansatte, lokalisert både på Lysaker og i Brussel, og koordinerer Forskningsrådets internasjonale virksomhet mot Det europeiske forskningsområdet (ERA), EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont Europa) og andre typer bilateralt og multilateralt forsknings- og innovasjonssamarbeid. Enheten skal sørge for utvikling av et godt kunnskapsgrunnlag og bidra til hensiktsmessige strategier, planer og tiltak innenfor området, og har et særskilt ansvar for norsk mobilisering til EUs forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Avdelingen jobber tett med Innovasjon Norge for å sammen sikre norsk deltakelse og suksess i EUs rammeprogram.

Du vil jobbe tett med Avdeling hav og polar som har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor hav og polarforsking. Avdelingen har også det fagstrategiske ansvaret for internasjonalt samarbeid relatert til hav inkludert ansvaret for det blå partnerskapet SBEP og du vil rapportere faglig til denne avdelingen.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Annen praktisk informasjon

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Rune Vistad på mobil 481 72 818 eller avdelingsdirektør Christina Abildgaard på mobil 932 099 01.

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no

Application due
26.05.2024

Start date


Work hours


Workplace
Contact
Christina I.M. Abildgaard 
Avdelingsdirektør
+47 932 09 901
Rune Vistad 
Avdelingsdirektør
+47 481 72 818