Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Geologer/Geofysikere
Lundin Norway har en stor leteportefølje på norsk kontinentalsokkel, og skal fortsette å vokse organisk. Selskapet har langsiktige ambisjoner, og etablerer stadig nye fokusområder for sin leteaktivitet.
 
Nå skal vi rekruttere geologer og geofysikere til våre kontorer på Lysaker og i Harstad. Hovedoppgavene vil være å identifisere og modne prospekter for boring på norsk kontinentalsokkel.
 
Arbeidsoppgaver
  • Finne nye letemål og modne dem frem til borbare prospekter 
  • Inkludere eksisterende eller utvikle nye letemodeller i jakten på det neste funnet
  • Benytte geologiske og geofysiske verktøy til tolkning, prosessering og attributtanalyser
  • Delta i lisensaktiviteter, og i søknadsrunder for tildeling av nye leteareal
  • Den (de) som blir ansatt i Harstad vil jobbe i team med spesialister på vårt Lysaker-kontor
     
Kvalifikasjoner
 
Vedkommende bør ha tidligere erfaring med å finne nye prospekter, og ha meget sterke egenskaper når det gjelder seismisk tolkning og konseptuell geologisk tilnærming. Kandidaten må i tillegg ha omfattende kjennskap til norsk sokkels geologi og prospektivitet. Oppgavene krever en master eller doktorgrad i geofysikk eller geologi.
 
Personlige egenskaper 
  • En genuin interesse for å finne det nye prospektet  
  • God lagspiller, fleksibel og entusiastisk 
  • Tar initiativ og har gode formidlingsevner 
Den riktige kandidaten vil få spennende oppgaver i et selskap med meget høy aktivitet, og som har store ambisjoner for fremtiden. Det vil være gode muligheter for personlig og profesjonell utvikling. Konkurransedyktige betingelser tilbys.
 

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 20.11.2017
Arbeidssted: Lysaker og Harstad


Spørsmål om stillingen
Halvor Jahre 
Exploration Manager, Lysaker
Kjersti Engh 
License Manager, Lysaker
Geir Birger Larssen 
Geological Advisor, Harstad
Geir Birger Larssen 
Geological Advisor, Harstad

Leteavdelingen er ansvarlig for alt undergrunns-arbeid i Lundins opererte- og partneropererte lisenser i letefasen, i tillegg til regionalt arbeid i forbindelse med konsesjonssøknader på norsk sokkel. Avdelingen består av rundt 60 medarbeidere på våre kontorer på Lysaker og i Harstad og inkluderer geologer, geofysikere, geokjemikere, petrofysikere, sedimentologer og biostratigrafer. Lundins letefilosofi er basert på å utvikle og integrere mest mulig data og kunnskap og å jobbe på tvers av disipliner og geografiske områder. I Lundins leteavdeling er kunnskapsdeling nøkkelen til suksess. Dette har resultert i funn av blant annet Johan Sverdrup og Edvard Grieg feltene i Nordsjøen, og Alta, Gohta og Filicudi i Barentshavet.