Teknologi multitalent til Fablab RUC, Roskilde Universitet/Multi technology expert Fablab RUC, Roskilde University

Er du et kreativt og teknisk velfunderet multitalent? Brænder du for fablabs, design, 3D print, rapid prototyping, programmering og at formidle teknisk viden til universitetsstuderende og omverdenen?

FabLab RUC er et førende eksperimentelt forsknings- og læringsmiljø med over 4000 besøgende om året. Vi udgør prototypeværksted for alle RUCs studerende og forskere, især fra Humtek - mennesker og teknologi og andre tekniske fag. Vi har også åbent for alle - firmaer store som små, opstartsvirksomheder og lokale borgere, for at fremme iværksætteri, entrepreneurship og synergieffekter med erhvervslivet og samfundet. Vi hjælper studerende, forskere og andre med at bygge fungerende prototyper af teknologiske systemer - dels ved at tilbyde adgang til moderne digital fabrikationsteknologi som 3D printere, computerstyret maskiner, robotter, AI, programmering, elektronikfremstilling og biolab, dels ved at tilbyde adgang til kvalificerede teknologiske designorienterede konsulenter som kan rådgive, vejlede og kvalificere de konkrete processer fra ide til funktionel prototype.

En stilling er åben, fordi et af vores fantastiske medarbejdere drager afsted for at lede et nyt fablab i Marstal.

Vi er meget åben for hvad din baggrund er og hvad du bidrager med, men forventer at du besidder flere af følgende kompetencer:

 • Rapid prototyping og prototypeudvikling
 • Elektronik (vi bruger især Arduino og ESP)
 • 3D tegning, CAD, CAM (vi bruger især Fusion 360)
 • CNC fræsning
 • 3D print
 • Laserskæring
 • Projektledelse
 • Formidling
 • Biotek
 • Programmering (vi bruger især P5.js)
 • Håndværk
 • Akademisk skrivning på engelsk og dansk
 • At være en positiv, engageret inspiration for studerende
 • Foto, video, sociale medier, web, PR


Vi forventer ikke at du besidder alle kompetencerne - og oplæring vil finde sted.

Du vil indgå i et hold bestående af ialt 5 teknologieksperter, 6 studentermedhjælpere og typisk 1-2 interns.

Arbejdet består i at holde kurser samt at understøtte de studerende i deres projektarbejde - og at være med til at drive og udvikle Fablab RUC som et tilbud til alle studerende, ansatte og offentligheden, og holde viden, udstyr, maskiner, værktøj og software på forkant med den hastige udvikling inden for fagområdet.

Hvad kurser, projektstøtte og vejledning angår, vil du komme til at tilrettelægge workshops og vejledning i hvordan Fablabs maskiner, software og værktøjer bruges. Det vil foregå både i form af organiserede workshops og seminarer, men også i form af ad hoc vejledning af studerende og ansatte.

Hertil kommer en del anskaffelse og vedligehold af udstyr, software og værktøj, drift af værksteder, udlån af udstyr samt noget almindelig IT-support, oprydning m.v.

Fablab RUC laver udadrettet aktiviteter på messer, konferencer, gymnasier, festivaler, folkeskoler m.fl. ca. 45 dage om året. Vi har udvidet med Biofablab, hydroponics, aquaponics, pyrolyse, regenerativt jordbrug, vertical farming og meget andet for at støtte den grønne omstilling.

Vi forventer
Vi forventer at du har tekniske kompetencer, og det er en fordel hvis du kan programmere. Herudover er vi meget åbne for hvad du kan bidrage med.

Du skal brænde for at lære fra dig og kunne formidle teknisk viden på en pædagogisk måde. Vores målsætning er at integrere tekniske og humanvidenskabelige/kreative kompetencer. Hos dig og på labbet generelt vil studerende, ansatte og samarbejdspartnere hente praktisk vejledning og inspiration til at bruge digitale og fysiske værktøjer i kreative, designorienterede anvendelser.

Vi søger en engageret kollega, der har forudsætninger for at udvikle et kreativt arbejdslaboratorium og holde det helt på forkant med den hastige udvikling i feltet. Du skal også evne at samarbejde med ansatte og studerende, at planlægge og varetage kurser og udviklingsprojekter.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en tidsubegrænset stilling på 30 eller 37 timer ugentligt. Du vil blive ansat ved Institut for Mennesker og Teknologi (IMT).

Ansættelse og aflønning sker efter principperne i Ny Løn og efter den til enhver tid gældende overenskomst på statens område, herunder Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten, Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område eller Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010.

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet har ca. 9000 studerende. Vores fornemmeste opgave er at bidrage til eksperimenterende, nyskabende former for læring og videnskabelse. Universitet er forskningsbaseret og uddanner kommende generationer af ledere, lærere og eksperter baseret på den fremmeste viden.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte laboratorieleder Nicolas Padfield på tlf. 4674 3230. Vores website er fablab.ruc.dk, vores Facebookside facebook.com/fablabruc

Ansøgning 
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

Ansøgningen skal indeholde:  

1. Motiveret ansøgning  

2. CV  

3. Dokumentation for uddannelse  

Ansøgningsfristen er 13. august 2024.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os. Fablab RUC arbejder aktivt med at fremme kvinder i teknologi.


Ansøgningsfrist
13-08-2024

Afdeling
Institut for Mennesker og Teknologi/ Department of People and Technology

Stillingskategori
Teknisk og administrative stillinger (TAP)
Kontakt os
Nicolas Padfield
Teamleder
4674-3230

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
Postboks 260
4000 Roskilde
https://ruc.dk