Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Dansborgskolen søger en afdelingsleder
pr. 1 oktober 2017
 
Tænker du: ”Ja, det er lige mig” når du læser dette opslag, så vil vi gerne modtage en ansøgning fra dig. 
 
Dansborgskolens motto er: ”Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer” 
 
I skolens værdigrundlag lægger vi særligt vægt på 
 • at vores elever har lyst til at lære – og lære mere 
 • at vores elever udnytter deres potentiale for at opnå et maksimalt udbytte af skolegangen 
 • at vores elever oplever sig som en del af fællesskabet og selv bidrager hertil 
 • at der er et tæt samarbejde mellem skole og hjem 
 
Dansborgskolen har 92 medarbejdere og 770 elever. Ledelsesteamet er skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder, SFO-leder, og sammen med os i administrationen har vi to fuldtidssekretærer. 
 
Dansborgskolen er en udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige, engagerede og entusiastiske medarbejdere. Lærere og pædagoger samarbejder om undervisningsopgaverne på en årgang - i selvstyrende team med fleksibel skemalægning - organiseret i tre afdelinger samt en SFO. 
 
Dialog, åbenhed, samarbejde, kompetenceudvikling og engagement er vigtige værdier i vores personalepolitik. 
 
Send os din ansøgning, hvis du sammen med os vil arbejde for: 
 • at vores elever opnår gode faglige resultater og alsidig personlig styrke 
 • at vi som skole arbejder såvel målsøgende som målopfyldende 
 • at vi som skole er kendt for at gøre tingene ordentligt 
 • at vi som skole har en høj faglig og pædagogisk kapacitet 
 • at vi vedligeholder og udvikler skolens samarbejdsrelationer som professionelle læringsfællesskaber præget af gensidig tillid og engagement, godt humør, lyst og mod til at gøre hinanden gode - også i ledelsesteamet. 
 • at vi har god og tydelig kommunikation med medarbejdere, elever og forældre. 
 
Du er særligt interessant for os, hvis du som leder kan: 
 • påtage dig pædagogisk, personalemæssig og administrativ ledelse af en afdeling - helst mellemtrinnet 
 • påtage dig pædagogisk, personalemæssig og administrativ ledelse af ressourcecentrets indsats i forhold til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand - både som resursecenteret og i samspil med skolens samlede udvikling af inkluderende læringsmiljøer. 
 • pædagogisk, personalemæssig og administrativ ledelse af vikarkorps og daglig vikardækning 
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Ansøgere med færdig - eller godt på vej - diplomuddannelse i ledelse foretrækkes. 
 
Spørgsmål og aftale om besøg på skolen kan rettes til skoleleder Anne Marie Andersen, tlf. 41320732, eller viceskoleleder Christian Østergaard, tlf. 41320743, eller på skolens telefon 72421990. Yderligere information om skolen findes på hjemmesiden http://www.dansborgskolen.dk
 
Ansøgningsfrist onsdag 23. august kl. 12
 
Stillingen kan kun søges via dette link
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 29. august fra kl. 15.00. 


I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye ideer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.

Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.

Besøg os på www.hvidovre.dk

Ansøgningsfrist: 23-08-2017
Tiltrædelse: 01-10-2017

Kontaktpersoner

 
 
 
 

Del/Print