Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 

Enhetschef för sjukhusfysiker och ingenjörer till strålbehandlingen Onkologiska kliniken,Södersjukhuset
 

 

 

Onkologiska kliniken vid södersjukhuset består idag av vårdavdelning, mottagning, behandlingsavdelning (Avd 22) och Kliniska forskningsenheten (KFE). Kliniken på Södersjukhuset behandlar bröstcancer, gastrointestinal cancer och urologiska tumörer. På kliniken ges samtliga onkologiska behandlingsformer inkluderat radioterapi. Strålbehandlingsenheten skall enligt fattade politiska beslut organisatoriskt överföras till Onkologiska kliniken Södersjukhuset AB under första kvartalet 2018.

Vill du vara med i frontlinjen och utveckla den svenska cancervården? Vår vision på kliniken är att skapa en så smidig vårdprocess som möjligt för varje person samt att alla skall känna trygghet, omtanke och respekt vid varje besök.

Trygghet, omtanke och respekt skapar vi genom hög yrkeskompetens, patienternas delaktighet i planering av sin behandling och nära samarbete mellan olika professioner inom Onkologiska kliniken.

 

Arbetsuppgifter:

Vi söker en enhetschef för sjukhusfysiker och ingenjörer, som vill vara med att fortsätta att utveckla det patientnära arbetet med utmärkt onkologisk vård, omvårdnad och förbättrade patientprocesser.  Vi hoppas du kan bidra till att skapa en än mer attraktiv arbetsplats där forskning och kompetensutbyte både internt och med övriga onkologiska utförare i Stockholm och landet i övrigt kommer att prägla den framtida verksamheten.

Som enhetschef kommer du att leda våra sjukhusfysiker och ingenjörer där du ansvarar för personal, ekonomi och arbetsmiljö/miljö. Du kommer att ha c:a 10 st direktrapporterande medarbetare, är direkt underställd verksamhetschefen på Onkologiska kliniken och ingår i klinikens ledningsgrupp. Till ditt stöd har du förutom en entusiastisk och kompetent skara av medarbetare också verksamhetsområdets ledningsgrupp och en stab med HR och controller.

Anställningsform:

Tidsbegränsat förordnande som enhetschef kombinerat med tillsvidareanställning i din grundprofession. 

Kvalifikationer:

Legitimerad sjukhusfysiker med specialistkompetens

 

Erfarenhet/ intresse av att leda en MFT-enhet på en strålterapiavdelning

Omfattande erfarenhet av att jobba med olika leverantörer av linjäracceleratorer, OIS och TPS

Vetenskapligt arbete, tex publicerade vetenskapliga artiklar

Du har ett stort intresse och gärna dokumenterad erfarenhet av ledarskap.  Att medarbetarna har rätt kompetens för uppdraget, stödja, utveckla och utbilda ser du som ett självklart mål i ditt bemanningsplaneringsarbete.  

Vi ser gärna att du arbetat i en organisation i uppbyggnadsfas där medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tagits tillvara för att stödja och stimulera förbättringsarbeten och skapa bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje.

Du har erfarenhet av patientsäkerhetsarbete gällande mål, resultat och uppföljning samt har god förmåga att samverka och skapa goda relationer med våra samarbetspartners och nätverk. 

Personliga egenskaper:

Du har stor ämneskunskap inom praktisk strålterapi och omfattande erfarenhet av att installera nya linjäracceleratorer och att jobba mot olika leverantörer och i en blandad miljö. Du är kreativ och vågar tänka i nya banor. Du tycker det är roligt att arbetat strategiskt och att tillvarata medarbetarnas erfarenhet och initiativkraft.  Du är en trygg och ansvarstagande person som har lätt att kommunicerar och motivera din omgivning. 

Ditt ledarskap präglas av lyhördhet samt förmågan att skapa dialog och att ge och ta feedback.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en föränderlig organisation!

Kungöres under förutsättning av vederbörliga beslut.

Sista ansökningsdag 2017-09-26

Information om tjänsten lämnas av: 

Verksamhetschef, Docent Pehr Lind  
tel: 08- 6164411  
epost: pehr.lind@sll.se 

 

HR Specialist, Anna Kristina TaavoDickman

Tel: 08- 616 15 89

E-post: anna-kristina.taavo-dickman@sll.se

 

Fackliga företrädare: 

SACO

 

tel: 08- 616 10 00 (växel)

 


Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 500 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4 700 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år för att få hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter.  På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten . Vår vision är att vara hela livets sjukhus där vi arbetar ”för patienten - med patienten”.

Ansök här

Sista ansökningsdag: 2017-09-26


Dela annons
Anställningsform
Chefer inom vård- och omsorg

Type of employment
Tillsvidareanställning

Work hours
Heltid
Kontakt
Anna Kristina Taavo Dickman 
HR Specialist
Pehr Lind 
Verksamhetschef Docent
 
 

Fackliga representanter
SACO tel 08-616 10 00 vx

Referensnummer
146969