Cookie Warning Webbplatsen använder sig av cookies för att komma ihåg dina inställningar och autentiseringar. Denna information delas inte med någon tredje part. Läs mer… 

Kurator till Eira projektet
Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) är en av de två största specialistklinikerna i världen för personer med allvarliga ätstörningar.
Vi tar emot patienter i alla åldrar med remiss eller som söker själva. Verksamheten utmärks av en hög medicinsk och psykoterapeutisk kompetens. Vi är landstingsdrivna och finns på Södermalm i Stockholm med mottagningsverksamhet (för barn, ungdomar och vuxna), flera dagvårdsenheter, två avdelningar med heldygnsvård samt en egen FoU-enhet.  
 
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.stockholmatstorningar.se 
 
 
Vill du vara med och arbeta i vårt Eira-projekt?  
Vi söker en socionom för vikariat under 1 år. 
 
Eira är ett projekt för patienter med långvarig ätstörning där målet är att tillsammans med den enskilda patienten finna vägar att nå hög livskvalitet trots ätstörningssymtom. 
 
Arbetsuppgifter: 
Eira är en öppenvårdsmottagning som startade för snart 4 år sedan i projektform.  
Vi söker dig som vill arbeta som kurator hos oss tillsammans med ytterligare en socionom, 1 sjuksköterska och 2 läkare. Din huvudsyssla blir att stötta långtidssjuka patienter i vardagen. Det innebär också att stödja patienten med kuratorsarbeten som att göra sociala utredningar, söka fondmedel men framförallt att samverka med andra vårdaktörer, myndigheter och sammankalla till nätverksmöten och SIP-möten.  I arbetsuppgifterna ingår även insamling av data och uppföljning av patienterna i klinikens kvalitetssäkringsarbete.  
 
Anställningsform: 
Projektanställning under 1 år med tillsättning så snart som möjligt. Heltid. Vi tillämpar flextid. Anställning påbörjas snarast eller enligt överenskommelse. 
Finns möjlighet till förlängning så till vida att projektet förlängs eller permanentas.
 
Kvalifikationer: 
Socionomutbildning, Tidigare erfarenhet av ätstörningsbehandling samt arbete med långtidssjuka inom psykiatrisk vård är meriterande. 
 
Personliga egenskaper: 
Du ska ha en god förmåga att samarbeta och tycka om att arbeta i team samt vara intresserad av forskning och utvärdering av behandlingsinterventioner. Vi kommer ta stor hänsyn till personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. 
 
Övrig information: 
Vi tillämpar SLLs riktlinjer angående MRSA-undersökning och piercing. Vi gör registerkontroller i samband med anställning. 
 
Information om tjänsten lämnas av: 
Elisabeth Welch 
tel: 076-131 1366
Personalchef Christel Nordlander Ström   
tel: 08-1234 4104   
 


Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare. SLSO är en del av Stockholms läns landsting och har verksamhet inom merparten av länets kommuner och stadsdelar. Vi bedriver vård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver SLSO forskning och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri och folkhälsa. www.slso.sll.se

Ansök här

Sista ansökningsdag: 2017-12-17


Dela annons
Anställningsform
Kuratorer

Type of employment
Visstidsanställning

Work hours
Heltid
Kontakt
Elisabeth Welch 
Chef
 
 
 

Fackliga representanter
Siv Aronsson, 0725-824422, SSR

Referensnummer
149280