Blombackaskolan söker lärare i spanska, vikariat

Blombackaskolan är en F–9-skola med ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev och personalgrupp. Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en undervisningsnära skolledning. Det finns en stolthet av att vara del av Blombackaskolan. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning.


Dina arbetsuppgifter

Du undervisar våra elever i årskurs 6–9 i spanska. Att vara lärare på Blombackaskolan innebär att du tillsammans med engagerade kollegor skapar den bästa möjliga kvalitativa verksamheten för våra elever. Genom ett strukturerat och behovsstyrt kollegialt lärande utvecklas och förbättras skolans undervisningskvalitet kontinuerligt. Du genomför en tillgänglig undervisning med hög kvalité där alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Med ditt tydliga ledarskap genomför du undervisningen på ett sätt som främjar och upprätthåller studiero. Dina lektioner har ett tydligt förlopp och lektionsinnehållet förklaras och sätts i ett sammanhang för eleverna. I klassrummet är du tydlig i dina instruktioner och med dina förväntningar på eleverna samtidigt som du ger eleverna ansvar för att lösa uppgifter självständigt eller i grupp medan du är en tillgänglig lärare som ger stöttning åt de elever som behöver det.
 

Vem är du?

Du är genuint intresserad av undervisning, skolutveckling och att söka nya vägar för att ge eleverna den bästa tänkbara utbildningen. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och du har god förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar. 

Personliga egenskaper:
- Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
- Du arbetar för en hållbar organisation där du sprider kunskap, tar ansvar och stöttar dina kollegor.
- Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete.


Krav:
- Du har examen med lärarlegitimation för årskurs 6-9 i spanska. 
- Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett formativt förhållningssätt till din undervisning.                                                                                                     
- Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att anpassa din undervisning till den elevgrupp du möter.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet och att mottagaren förstår vad du menar.


Meriterande:
- Du har lärarlegitimation i ytterligare ett ämne.                 
- Du har kompetens och erfarenhet av att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med goda resultat.
- Du har vana och skicklighet i att använda digitala verktyg och verktygen används medvetet så att de stärker elevernas lärande.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
 

Vi erbjuder dig

En visstidsanställning på 60% som lärare i spanska och mentor för cirka 15 elever. Eventuellt kan tjänsten komma att bli heltid om du har behörighet i ytterligare något ämne.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
 

Välkommen till oss!

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan.

Hälsningar
Eva Pettersson, rektor Blombackaskolan

Titel:
Blombackaskolan söker lärare i spanska, vikariat

Omfattning:
60-100%

Anställningsform:
Vikariat 6-12 månader

Sök tjänsten

Søknadsfrist: 2024-03-29


Spørsmål om stillingen
Eva Pettersson 
Rektor
08 5230 2865
Terese Andersson 
Biträdande rektor
0762-59 57 42
 
 
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Følg oss

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Youtube
  Instagram

Del/Skriv ut


Är du redo för Södertälje? Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner? Kom till Södertälje, det är här det händer! 
Som ledare och lärare i Södertälje har vi ett uppdrag – att förbättra undervisningen i våra verksamheter så att eleverna utvecklas och lär sig. I Södertälje vill vi vara Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen så att barn och elevers familjebakgrund får minskad betydelse. 

Att utveckla och förbättra förskolan och skolan måste göras systematiskt av skickliga ledare och lärare. Dessutom på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Vår utveckling bygger på det skolforskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete. I samtliga skolformer har vi en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet, där vi strävar efter att lära av varandra i syfte att utveckla undervisningen. Vårt fokus är hela tiden på vad som sker i undervisningen och hur det påverkar barnens och elevernas lärande och utveckling. 

Ingela Hamlin
Utbildningsdirektör