Resultatenhetschef Fritid och förening

Kultur- och fritidskontoret bedriver verksamheter som ska ge alla Södertäljebor möjlighet att uppleva, lära och utöva inom områdena kultur, fritid och idrott. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv bidrar vi till hög livskvalitet och folkhälsa för våra medborgare. Dessutom bidrar vi till att öka Södertäljes attraktionskraft samt till att medborgare har inflytande, är delaktiga och har goda livsvillkor. Vi skapar en meningsfull fritid för alla Södertäljebor med särskilt fokus på barn och unga. Kontoret har idag cirka 180 tillsvidareanställda medarbetare och är uppdelat i tre verksamhetsområden. 

Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.

Uppdraget
Fritid och förening är ett av tre verksamhetsområden inom Kultur- och fritidskontoret som innefattar verksamheterna föreningsstöd, fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, orkesterskolan El Sistema samt öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar (fritidsgårds verksamhet). Vi söker nu en enhetschef som ska leda det övergripande och operativa arbete för en av enheterna som innefattar tre fritidsgårdar, orkesterskolan El Sistema och Ung City som är en mötesplats för ungdomar i centrala Södertälje.

Det övergripande uppdraget är att leda och utveckla fritidsverksamheten för kommunens barn och ungdomar. Genom nära samverkan med övriga verksamheter inom Kultur- och fritidskontoret och övriga samarbetspartners ska du utveckla attraktiva mötesplatser med en meningsfull lärorik verksamhet för barn och ungdomar som innefattar allt från konst, musik, idrott, skapande verksamhet till Makerspace och e-sport. Utöver fasta mötesplatser har verksamheten tillgång till två båtar och en mobil fritidsgård i form av en buss för att skapa flexibla mötesplatser för kommunens barn och ungdomar. Du kommer att ha ansvaret för det pedagogiska arbetet på orkesterskolan El Sistema. Vidare kommer du att ha personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsansvar som innebär att leda, administrera och framför allt utveckla verksamheterna inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens och kommundelsnämndernas verksamhetsplaner. Du kommer att vara underställd områdeschefen och tillsammans med ytterligare en enhetschef bildar ni verksamhetens ledningsgrupp.
Kvälls- och helgarbete förekommer.


Vem är du?
Vi söker en chef som arbetar strukturerat, ser sammanhang och tar ansvar för helheten. Vi söker dig som kan entusiasmera och engagera dina medarbetare genom att exempelvis förmedla visioner och positiv framtidstro. Du ger medarbetare möjlighet att påverka sitt arbete, t ex genom att uppmuntra till att framföra åsikter, förslag och synpunkter. Du arbetar för en jämlik och jämställd verksamhet som präglas av ungdomsdelaktighet, oliktänkande och normkritiskt förhållningssätt. Du har en förmåga att bryta ner och koppla de politiska målen till den egna verksamheten. Du uppskattar dialog och kommunicerar rakt och tydligt och utför ditt arbete utifrån ett nätverkande och relationsskapande förhållningssätt. Vi förväntar oss också att du kontinuerligt är ute på verksamheterna och är operativ när det behövs. 

Personliga egenskaper
Du är:
- Ansvarstagande
- Strukturerad
- Flexibel
- Noggrann
- Kommunikativ
- Initiativtagande
- Serviceinriktad

- Självgående
- Samarbetsvillig
- Lösningsinriktad
- Resultatorienterad

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Krav:
- Du har för uppdraget en lämplig högskoleutbildning, tex med inriktning mot musik, pedagogik, konstnärlig och socialt arbete.
- Du har erfarenhet av att leda och formellt ansvara för en verksamhet med inriktning mot barn och ungdomar, samt verksamhet med konstnärligt eller pedagogiskt innehåll.
- Du har haft ledarroll i minst 5 år, varav minst 3 års erfarenhet av chefskap med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
- Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt goda kunskaper i det engelska språket i tal och skrift.
- Körkort B

Meriterande:
- Kunskap och erfarenhet av att leda och bidra till att bygga upp en jämlik och inkluderande verksamhet för barn och ungdomar med fokus på konstnärlig och/eller musikverksamhet.  Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från kulturskoleverksamhet.
- Ledarskapsutbildning.

- Tidigare erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation.

Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner

Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund.

Välkommen till oss!

Övrigt
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Titel:
Resultatenhetschef Fritid och förening

Omfattning:
100

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Sök tjänsten

Søknadsfrist: 2024-04-18


Spørsmål om stillingen
Adel Eliasi 
Resultatenhetschef
08-52306463
 
 
 
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Følg oss

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Youtube
  Instagram

Del/Skriv ut


Södertälje brukar beskrivas som en plats där idéer har fötts och människor mötts och handlat i över tusen år. Södertälje är fortfarande en smältdegel för kultur och traditioner. En stad med Tom Tits Experiment, friluftsmuseet Torekällberget, Grafikens hus samt gästhamn mitt i centrum, idrott i världsklass och ett spännande kulturutbud. Runt knuten öppnar sig det inbjudande sörmländska landskapet. Södertälje kommun har cirka 6000 medarbetare som arbetar för att ge Södertäljeborna bra service.

 

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att skapa miljöer som underlättar och utvecklar kommunmedborgarnas möjligheter till ett aktivt liv. Kontoret utgör en bred och innehållsrik verksamhet som spänner från bibliotek till elitidrott och fritidsgårdar. I verksamheten ingår bland annat konsthall, kulturskolan, stadsscen, dansbana, fritidsgårdar, ett flertal sportarenor och spontanidrottsplatser samt service och bidrag till kulturföreningar. De senaste åren har kontoret verkat för att bygga flertalet idrottshallar, ridhus och ishallar.