Vikarierande resultatenhetschef myndighet funktionsnedsättning (LSS)

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÄF) är en del av Omsorgskontoret i Södertälje kommun. Inom MÄF ingår 3 enheter, varav en är Myndighet funktionsnedsättning, som är en del av Omsorgsnämndens verksamhet. Då vår resultatenhetschef går på föräldraledighet i höst söker vi nu en vikarierande resultatenhetschef som vill arbeta med verksamhetsutveckling tillsammans med sina medarbetare för att möta dagens behov. Omsorgskontoret satsar nu på digitalisering, och vi behöver utveckla verksamheten till att bli mer modern och att i större utsträckning använda oss av digitala verktyg.

Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.

Uppdraget
Som resultatenhetschef är du första linjens chef där du leder och fördelar arbetet och har fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Enheten består av en enhetschef, 4 gruppledare, 2 kontaktsekreterare och 25 LSS-handläggare. Du ingår i ledningsgruppen för MÄF och rapporterar till Myndighetschef. Enheten utreder, bedömer och fattar beslut om insatser för personer med funktionsnedsättning både enligt SoL och LSS. Som resultatenhetschef är det viktigt att bygga relationer både med medarbetare och med samverkanspartners som t.ex. utförarverksamheter, andra enheter inom kommunen samt med regionen – där alla tar ansvar för att öka klientens välbefinnande. Resultatenhetschefen har ansvar för att enheten har en handläggning av hög rättssäkerhet och god kvalitet.

Vem är du?
I Södertälje kommun arbetar vi utifrån det transformerande ledarskapet. Vi söker en resultatenhetschef som är en förebild i organisationen och är tydlig i sitt budskap, lyhörd, kommunikativ, och som aktivt deltar i sina medarbetares vardag. Att kunna se helheten och prioritera, samt kunna bryta ned de övergripande politiska målen till enhetens mål är A och O. Som resultatenhetschef förväntas du ha en god struktur och tydligt arbeta med processerna i din verksamhet. Genom ett tillitsbaserat ledarskap utmanar och stöttar du dina medarbetare till att utveckla verksamheten tillsammans med dig som ledare.

Krav:
- 3-årig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget
- Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd verksamhet
- Erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS
- Erfarenhet av ledarroll inom myndighet
- Kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan uttryckas i vardagen
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande:
- Erfarenhet av chefsrollen ur ett arbetsgivar- och ledarskapsperspektiv
- Tidigare erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar
- Erfarenhet av att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa hos klienter och personal
- Ledarskapsutbildning
- Arbetsmiljöutbildning
- Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Combine
- Kunskap om missbruk/beroende och psykisk ohälsa
- Erfarenhet av att arbeta i en miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.

Vi erbjuder dig
Tjänsten är ett vikariat, 100%, på 12 månader.
Vi på Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning sitter i kontorslandskap i moderna lokaler på Storgatan 42, centralt i Södertälje. 

Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner

Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund.

Välkommen till oss!

Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Titel:
Vikarierande resultatenhetschef myndighet funktionsnedsättning (LSS)

Omfattning:
100

Anställningsform:
Vikariat 12 månader eller mer

Sök tjänsten

Søknadsfrist: 2024-04-21


Spørsmål om stillingen
Frida Yaro 
Myndighetschef
0852304411
 
 
 
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Følg oss

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Youtube
  Instagram

Del/Skriv ut


 

Välkommen till oss på Omsorgskontoret!

Som en av oss är du med och skapar förutsättningar för en god omsorg och vård till våra medborgare.

Vi ser olikheter som en styrka i vårt arbete. Det ger oss en bredd och kompetens att ge stöd till människor för att kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Inom våra verksamheter är ambitionen att arbeta hållbart genom ett systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och kompetensutveckling.

Omsorgskontoret består av totalt ca 1700 medarbetare som nu hoppas på att du vill bli en av oss.

Vi erbjuder dig ett arbete som berör och har betydelse!