Trafikplanerare till Samhällsbyggnadskontoret

Det är på enheten Gata & trafik som vi arbetar och utvecklar Södertäljes trafik- och gatumiljöer. Både genom långsiktig strategisk planering, beteendeförändrande arbete och genomförandeprojekt. Enheten är en del av Samhällsbyggnadskontoret och arbetar tillsammans med övriga kontoret och andra parter. Vi strävar efter en tryggare och mer hållbar trafikmiljö för alla som rör sig Södertälje. Detta genom vårt arbete med trafiksäkerhet, hållbart resande, strategiska trafikfrågor och gatubyggnad. Din kompetens kommer att vara en viktig del i arbetet.
 

Dina arbetsuppgifter

I rollen som Trafikplanerare kommer du tillsammans med din grupp arbeta med frågor kring hållbart resande, trafiksäkerhet, hastigheter, gång, cykel, kollektivtrafik och buller både ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv och som resurs i kontorets olika projekt och planer. Detta kan innebära att du är med och tar fram eller reviderar enhetens strategier och planer, granskar externa och interna remisser, deltar som resurs i detaljplanearbeten och exploateringsprojekt. Men är även en representant för enheten i frågor från medborgarna, politiken och media.
Du har möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden inom trafikplanering och utveckla specialistkompetens inom detta, men din främsta uppgift är att vara expert på helheten – att förstå hur olika delar av trafiksystemet samverkar, hur utformningen av en viss plats påverkar staden och samhället som helhet.
 

Vem är du?

Personliga egenskaper:
- Du har ett intresse och engagemang för en hållbar stadsutveckling
- Du är en problemlösare med god förståelse för komplexa sammanhang.
- Du har starkt driv och initiativförmåga, arbetar strukturerat och kan hantera flera frågor parallellt.
- Du är förtroendeingivande, prestigelös, lyhörd, nyfiken, tänker nytt och utmanar invanda arbetssätt.
- Du har lätt att både arbeta tillsammans med andra och med frågor på egen hand.
- Du är beredd att möta medborgaren i det dagliga arbetet, och kan ta rollen som talesperson för dina frågor och projekt internt såväl som externt.

Krav:
- Du ska ha relevant akademisk examen inom trafik, samhällsbyggnad, samhällsplanering eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Du ska kunna sätta in vår verksamhet i ett större sammanhang, förstå hur utformningen av en plats påverkar kommunen som helhet på både kort och lång sikt, och se kopplingarna mellan de olika aspekter av samhällsbyggnadsprocessen som vi arbetar med.
- Du har erfarenhet av att arbeta inom trafikplanering samt erfarenhet av arbete med trafiklagstiftning/trafiksäkerhetshöjande åtgärder
- Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. I rollen ingår mycket kommunikation såväl inom projekt som med vår politiska organisation, media och med allmänheten.
- Du ska ha minst 3 års relevant erfarenhet.
- B-körkort

Meriterande:
- Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet och/eller från konsultbranschen inom gatu- och trafikområdet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
 

Vi erbjuder dig

- Årsarbetstid, vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter kan styra din egen arbetstid
- Möjlighet att delvis kunna arbeta på distans
- Generöst friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år
- Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagar
- Kompetensutveckling
- En arbetsplats i moderna lokaler intill pendeltågsstation och centrum

Enheten för Gata & trafik består av 17 medarbetare och en Enhetschef som ingår i Område Genomförande tillsammans med Byggprojektledning, Bygglov, Parkplanering, Parkering samt Mark och fastighet. I arbetsgruppen finns en bredd av kompetenser, bakgrunder och åldrar. Vi är ingenjörer av vitt skilda slag, samhällsplanerare och tekniker. Vi arbetar med hela samhällsplaneringsprocessen, från att skriva långsiktiga strategier till att besiktiga färdiga anläggningar. Vi planerar och projekterar nya vägar och GC-vägar, belysningar, broar och kajer. Vi har myndighetsutövning och beslutar om trafikföreskrifter, upplåtelser, dispenser och andra tillstånd.

Vi arbetar i moderna lokaler i öppet kontorslandskap där man får möjlighet att välja arbetsytor under dagen beroende på vad man arbetar med eller vad man föredrar som person

Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner

Välkommen till oss!

Övrigt

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Titel:
Trafikplanerare till Samhällsbyggnadskontoret

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Sök tjänsten

Søknadsfrist: 2024-04-25


Spørsmål om stillingen
Cecilia Eriksson 
Enhetschef Gata & trafik
08-523 060 76
 
 
 
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Følg oss

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Youtube
  Instagram

Del/Skriv ut


På samhällsbyggnadskontoret i Södertälje gör vi skillnad! Vi skapar förutsättningar för och leder genomförandet av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling av vår kommun.

Södertälje har ett strategiskt läge i den starkt växande Stockholmsregionen och är en riktig stad med en historisk stadskärna, väl utbyggd infrastruktur och närhet till både Saltsjön och Mälaren. Vi är en viktig port för sjöfarten. Till detta kan läggas vårt starka näringsliv med bland annat två världsledande företag, Scania och AstraZeneca samt omkring 7 500 andra företag. I Södertälje bor drygt 100 000 invånare och våra ambitioner är höga när det gäller att vara en attraktiv kommun för såväl boende som för verksamma och besökare. Södertälje siktar mot att utses till Årets stadskärna, vi utvecklar våra ytterområden och vi arbetar aktivt och strategiskt för att vår planering ska stödja det stora intresse som bland annat bostadsmarknadens aktörer visar för att genomföra projekt i kommunen.

 

På samhällsbyggnadskontoret arbetar omkring 270 medarbetare. Vi arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen – från idé till genomförande och drift – på uppdrag från stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fyra kommundelsnämnder samt i nära samarbete med kommunstyrelsen. Kontoret ansvarar exempelvis för kommunens strategiska planering och genomförande av de frågor som är avgörande för Södertäljes utformning i dag och i framtiden; boendemiljö, stadsmiljö, trafik, förhållandet stad/landsbygd. Kontoret arbetar både i linjeorganisationens olika processer samt i projekt över enhetsgränser.