Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Psykolog til CSV Kolding

CSV Kolding søger en psykolog. 
 
Fagligt spænder arbejdsopgaverne over psykologisk bistand til borgere med psykisk sårbarhed til psykologisk rehabilitering af unge og voksne med erhvervet hjerneskade. Der vil derudover være opgaver med udredning og rådgivning til CSV’s øvrige målgrupper og supervision af fagpersoner.
 
Som ansat kommer du til at samarbejde med fagkonsulenter, høre- og talepædagoger, specialundervisere m.m.  
  
Arbejdsopgaver: 
 • Psykologiske screeninger og udredninger internt og eksternt rekvirerede 
 • Udarbejdelse af strategier og anbefalinger med det sigte at udvide den enkeltes muligheder for rehabilitering og tilegnelse af kompensationsstrategier 
 • Psykologiske samtaleforløb med kursister og borgere 
 • Faglig sparring og supervision af undervisere - både vedrørende neuropsykologi og generelle pædagogiske psykologiske diagnoser. 
 • Rådgivning af eleven/kursisten/borgeren, de pårørende og af eksterne fagpersoner 
 • Yde faglig sparring til ledelsen 
 
Vores forventninger til dig: 
 • Du er uddannet cand. psych. eller cand. pæd. psych. – gerne autoriseret og med erfaring eller interesse for neuropsykologi 
 • har erfaring i psykologisk testning, undersøgelse og udredning 
 • Deltaget i udvikling af den pædagogiske praksis 
 • Lyst til at indgå i et ligeværdigt tværfagligt samarbejde – såvel internt som eksternt 
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner 
 • Selvstændig, struktureret og fleksibel i forhold til varetagelse af arbejdsopgaver, herunder evne til at koordinere og planlægge samt samarbejde på tværs 
 • Kørekort og fleksibilitet i forhold til opgaver i både Fredericia og Kolding kommuner 
 
I Kolding Kommune er der et stort fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger, og det forventes at du som psykolog vil indgå i det tværfaglige samarbejde internt såvel som eksternt. 
  
I stillingen er der mulighed for ekstern supervision samt relevante kurser. 
 
Løn efter overenskomst. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat d. 1. december eller hurtigst muligt derefter. 
 
Om CSV  
CSV Kolding varetager en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om voksenspecialundervisning, der blandt andet er målrettet personer med sent erhvervet hjerneskade og psykisk sårbare i Kolding og Fredericia Kommuner.  
CSV varetager desuden STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Dertil kommer hele kommunikationsområdet, hvor målgruppen er borgere med tale-, høre og synsvanskeligheder. Læs mere om CSV’s mange opgaver på www.csv.dk. 
 
Praktisk information
Kontakt gerne afdelingsleder Henrik Grum på tlf.: 21 58 87 39 for yderligere oplysninger om stillingen og CSV. Træffes bedst mellem kl. 15:30 - 16:30 
  
Ansøgningsfrist: søndag d. 22. oktober 
Samtaler afholdes fredag d. 27. oktober på Skovvejen 1B, 6000 Kolding. 
 
Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.