Faxe Kommune

Afdelingsleder for SFO Nordlyset og indskoling, Nordskovskolen, Faxe Kommune

Afdelingsleder for SFO Nordlyset og indskoling, Nordskovskolen, Faxe Kommune


NyVestskolen, Faxe Kommune, søger en kvalitetsbevidst og nærværende afdelingsleder med ansvar for SFO Nordlyset og indskoling på Nordskovskolen


Om jobbet
Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre skolestrukturen i Faxe Kommune. Det betyder, at NyVestskolen vil komme til at bestå af 4 fysiske enheder, nemlig Sofiendalskolen, Vibeengskolen, Nordskovskolen og Terslev Skole. Afdelingslederen får adresse på Nordskovskolen i Haslev.
Se nærmere om Vestskolen på 
www.faxekommune.dk og www.vestskolen.aula.dk.

Vores skole er en proaktiv medspiller i Faxe Kommunes udvikling hen mod et fælles skolevæsen, hvor faglig kvalitet og et inkluderende børnesyn er i højsædet. Det strategiske initiativ ”Børn i Fællesskaber” er retningssættende for vores arbejde med alle børn og unge.

NyVestskolen er optaget af, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de oplever at trives. Vores strategi er benævnt: Læring skaber trivsel, og trivsel skaber læring og vores samværskodeks Sådan er vi sammen på Vestskolen giver os 9 parametre (hjælpsomhed, motivation, samarbejdsevne, valgparathed, tolerance, ansvarlighed, respekt, mødestabilitet, selvstændighed) at arbejde ud fra. Dette arbejde udmønter sig blandt andet helt konkret i sociale årsplaner for alle klasser med udgangspunkt i vores parametre. 

Nordskovskolen er en byskole i Haslev med ca. 700 elever og ca. 70 medarbejdere. Skolen har elever fra 0. - 9. klassetrin, hvor udskolingselever samles på Nordskovskolen. Afdelingslederen får personaleansvar for ca. 6 medarbejdere i indskolingen samt 10 medarbejdere i SFO’en. Vedkommende har endvidere ansvaret for samarbejdet med forældrene.

SFO Nordlyset er en SFO med fysisk placering på NyVestskolens afd. Nordskovskolen. Nordlyset har ca. 180 børn fordelt på 0.-6. klassetrin.
På Nordlyset har vi valgt at arbejde aldersopdelt i tre forskellige afdelinger 0.-1. klasse, 2.-3. klasse og klubben for 4.-6. klasse.

Nordlysets pædagogiske målsætning er at skabe rammen omkring udvikling af vigtige kompetencer og sociale relationer, således at børnene bliver rustet til at møde livets udfordringer som hele og kompetente mennesker - med tillid til sig selv og andre.

Afdelingslederen har ansvaret for den faglige og pædagogiske ledelse i SFO Nordlyset og indskolingen 0.-2. klasse. Derudover har man i samarbejde med afdelingslederen for mellemtrinnet ansvaret for planlægning af lærermøder og fagkonferencer, materialebudget, daglig drift mv.

Afdelingslederen refererer til skolelederen for NyVestskolen. Vedkommende indgår desuden i et ledelsesteam for hele NyVestskolen med i alt 12 ledere. Samarbejdet på tværs af matriklerne prioriteres højt, og derfor kan afdelingslederen få tværgående opgaver for alle 4 matrikler.


Forventninger til afdelingslederen for SFO Nordlyset og indskolingen på Nordskovskolen
Afdelingslederen forudsættes at have erfaringer med ledelse i skolevæsenet. Vedkommende har en uddannelse som pædagog eller lærer og en diplomuddannelse i ledelse (eller er indstillet på at tage uddannelsen).

Afdelingslederen indgår i NyVestskolens bevidste arbejde med arbejdspladskulturen, hvor målet er, at skolens professionelle kapital forøges, og sygefraværet minimeres. Afdelingslederen forudsættes derfor både at være fagligt stærk, god til at sætte retning og god til at skabe og fastholde relationer. Vedkommende skal i høj grad kunne have en rolle som faglig coach for teams og medarbejdere.

Som en nysgerrig holdspiller skal afdelingslederen både være driftssikker i forhold til sit eget ansvar og være åben over for en omverden, der stiller berettigede krav og forventninger.

I sin personlige adfærd skal afdelingslederen være

  • nærværende og kommunikerende
  • inddragende og anerkendende
  • vedholdende i forhold til børnenes trivsel og læring
  • dialogorienteret – og samtidig modig og robust.


Ansættelsesvilkår
Det er en fuldtidsstilling med forventet tiltrædelse 1. august 2024. Løn og ansættelsesvilkår forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist og samtaler mv.
Ansøgningsfristen er 19. maj 2024. Første samtale om stillingen vil være mandag den 27. maj (eftermiddag), anden samtale onsdag den 12. juni 2024 (eftermiddag). Der vil være test af kandidater, der går videre til anden samtale.

 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til skoleleder Susanne Meyer Christensen (tlf. 21782351, smeye@faxekommune.dk).
Hvis du gerne vil besøge Nordskovskolen, kan du henvende dig til afdelingsleder Christina Rydkjær Bratkov (tlf. 56204690,
bratk@faxekommune.dk).
Børneattest indhentes inden ansættelse.

 

Faxe Kommune ligger syd for hovedstadsområdet – med gode transportmuligheder til og fra København med kollektiv trafik eller motorvej.

Faxe er rig på fantastiske naturoplevelser, historiske godser og herregårde og et aktivt erhvervs- og foreningsliv, som vores cirka 36.500 borgere har glæde af. Som arbejdsplads satser vi ambitiøst på udvikling af vores kultur. Vi kalder det Faxe i Fællesskab. Her har vi fokus på fællesskaber, samskabelse og innovation som naturlige ingredienser i vores samarbejde på alle niveauer – for og med borgerne i kommunen. (www.faxeifaellesskab.dk).

 

 

Om jobbet

Stillingsbetegnelse
Afdelingsleder for SFO Nordlyset og indskoling, Nordskovskolen, Faxe Kommune

Department
Vestskolen - Nordskovskolen

Ugentlig arbejdstid
Fuldtid

Ansættelsesvilkår
Fastansættelse

Application due
19-05-2024

Ansættelsessamtaler
1. samtale: mandag d. 27/5-24 og 2. samtale: onsdag d. 12/6-24

Start date


Work hours


Position category


Position category
Ledelse

Workplace


Homepage




Contact
Susanne Meyer Christensen 
Skoleleder
contacticon
contacticon 21 78 23 51
Christina Bratkov 
Afdelingsleder
contacticon 24858319
contacticon 24858319
 
contacticon
contacticon
 
contacticon
contacticon



Follow us