Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Socialrådgiver til familieafdelingen - Indsatsteamet
Vi søger en engageret og fagligt dygtig socialrådgiver til vores indsatsteam i Familieafdelingen i Billund Kommune.  
 
Når du søger stilling hos os, er det fordi du tror på borgere skal inddrages i beslutninger, der vedrører deres eget liv og som aktive medspillere.  
 
Du finder teamsamarbejde, udvikling, borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde for en naturlig arbejdsmåde og tilgang – og du vil, sammen med resten af dine kollegaer, være en vigtig medspiller på at få videre udviklet og anvendt ”Billund Modellen”, som er inspireret af den Svenske Model.  
Vi er rigtig godt på vej – og nye mål er sat i arbejdet.  
  
Din profil  
Vi søger en kollega, som:  
 • har lyst til og erfaring med at arbejde med børn og familier og er både ressource-, udviklings- handle- og målorienteret  
 • tror på at inddragelse skaber motivation, ejerskab og engagement og sikrer derved både bedre og mere langsigtede løsninger for børn, unge og deres forældre.  
 • kan prioritere opgaver, indsatser, arbejde selvstændigt, struktureret og er god til systematisk helhedsorienteret sagsbehandling  
 • er kreativ – ser alternative muligheder, vægter udvikling, tværfaglige løsninger, samarbejdsformer, arbejdsprocesser, opgaver mm.  
 • er fagligt velfunderet, kan tænke nyt og trives i det tværfaglige samarbejde  
 • har menneskelig modenhed og engagement i arbejdet, er udadvendt, nysgerrig, god til at skabe kontakter og har gode kommunikative evner,  
 • har lyst til og engagerer sig i det sociale fællesskab, både i egen faggrupper, og på tvær af Familie og forebyggelse. 
Din nye arbejdsplads:  
Billund Kommune er en arbejdsplads med højt til loftet og med en værdibaseret personalepolitik. Vores tilgang til børn, unge og familier tager udgangspunkt i en målsætning om at sikre inddragelse, ejerskab, kvalitet, sammenhæng og dialog.  
Fysisk er arbejdsstedet på rådhuset i Grindsted, hvor vi har et nyt og åbent kontorfællesskab, herunder med kollegaerne fra PPR, dagplejen mm.  
 
Organisatorisk er Familieafdelingen sammen med Tandplejen, PPS og Familieindsatsen en del af Familie- og Forebyggelse.  
Familieafdelingen består af 30 dygtige medarbejdere fordelt på et socialforebyggelses team, et modtagelsesteam, et handicapteam, to indsatsteams og et anbringelsesteam.  
Vores målgruppe er børn og unge med særlige behov - herunder børn og unge med handicap.  
Vi har opbygget en række velfungerende forebyggende og behandlende foranstaltninger, som er forankret i lokalområdet.  
 
Fælles for alle medarbejdere er, at vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i barnets og familiens ressourcer og kompetencer. Vi har fokus på tidlige og målrettede indsatser og arbejder i høj grad på tværs af de forskellige faggrupper. Vores mål er, med udgangspunkt i barnets behov, at skabe sammenhæng i indsatsen og tænkningen omkring arbejdet med børn og familier.  
  
Om jobbet  
Med udgangspunkt i barnets eller den unges behov og familiens samlede ressourcer og muligheder arbejder vi på at give udsatte børn og deres familier den bedst mulige støtte.  
På myndighedsområdet arbejder vi med anerkendende relationer og har ICS som hovedredskab i den analyserende og systemiske del af vores praksis.  
 
Socialrådgivernes primære opgaver er:  
 • sparring, råd og vejledning til børn, unge og deres familier  
 • udarbejdelse af undersøgelser, indstillinger og handleplaner  
 • afholdelse af børne- og familiesamtaler  
 • målgruppeafklaring  
 • iværksættelse og opfølgning på indsatser  
 • tæt samarbejde med både familier samt interne og eksterne samarbejdspartnere  

Vi tilbyder en arbejdsplads  

 • med engagerede og motiverede kolleger  
 • med gode arbejdsforhold og alsidige og helhedsorienterede arbejdsopgaver  
 • hvor trivsel og arbejdsglæde er prioriteret  
 • hvor kerneopgaven er i fokus  
Vil du vide mere?  
Er du velkommen til at kontakte leder af Familieafdelingen Sandra Abild på tlf. 2980 1776  
 
Du kan også læse mere om os på www.billund.dk/familie  
 
Løn  
Løn iht. gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle funktions-/kvalifikationsløn.  
 
Tiltrædelse senest 1.november 2017  
 
Ansættelse  
Fast stilling 37 timer ugentlig.  
 
Ansøgningsfrist 22.oktober 2017.  
  
Ansættelsessamtaler afholdes den 27. oktober 2017 på Rådhuset i Grindsted.

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Børn og Unge

Workplace

Familieafdeling

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 22-10-2017


Spørsmål om stillingen

Sandra Abild 
Leder
79727616
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut