Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Social og sundhedshjælperelever til Ældreområdet
HAR DU LYST TIL EN UDDANNELSE I LIVSKVALITET, SÅ ER SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN MÅSKE NOGET FOR DIG
 
Fra marts 2018 søger Billund Kommune engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for kommunens borgere. 
 
Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem praktik og skole. Skoleperioden foregår på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Praktikken foregår på et af kommunens plejecentre og / eller i hjemmeplejen. 
Krav til ansøger: 
Bestået eller i gang med grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelsen eller har en realkompetencevurdering (RKV) fra Social- og sundhedsskolen, se mere på www.sosuesbjerg.dk under social og sundhedshjælper uddannelsen. 
Gældende opholdstilladelse 
 
Forventninger til ansøger: 
Er nysgerrig. Er interesseret i at lære nyt. Stiller undrende spørgsmål og er åben for at gå nye veje i læringsprocesser 
Er refleksiv. Stopper op, forholder sig til situationen og inddrager teori med henblik på at opnå læring 
Kan indgå i relationer. Er interesseret i andre mennesker, mestrer hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen 
Er empatisk. Kan genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted 
Kan handle etisk. Handler fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og værdier og ud fra gældende love og retningslinjer 
 
Vi tilbyder: 
Et miljø hvor eleverne prioriteres højt 
Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb 
En uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken 
En uddannelsesvejleder og en kontaktlærer, mens du er i skole. 
 
I praktikken indgår du som en del af et team, som sammen løser de daglige opgaver. 
 
Praktiske oplysninger: 
Elevstillingen er på 37 timer. 
Ansøgningsfrist den 30.10. 2017 kl. 8.00 
Ansættelsessamtaler afholdes uge 45/46  
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres. 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. 
Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Ansøgningsskema til voksenelevløn, som du skal vedhæfte din ansøgning, kan du finde her
Ansøgningen sendes elektronisk her
 
Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Anne Marie Jakobsen. 
 
 
Uddannelseskoordinator i Billund Kommune: 
Anne Marie Jakobsen 
21604926 
amja@billund.dk 
 
Hvis du er i tvivl, om du opfylder kriterierne for uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg tlf. 76 10 60 10 
  


BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Elever

Workplace

Socialforvaltning, Ældreområdet

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 30-10-2017


Spørsmål om stillingen

Anne Marie Breum Jakobsen 
Uddannelses koordinator 1
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut