Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Social og sundhedsassistentelever til Ældreområdet
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER  
- Sundhedsuddannelse med autorisation  
 
Fra februar 2018 søger Billund Kommune engagerede og dygtige social- og sundhedsassistentelever.  
 
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent veksler mellem teori og praktik. Teoriperioderne foregår på Soci-al- og Sundhedsskolen i Esbjerg. Praktikkerne foregår på et af kommunens plejecentre og/eller i hjemmeplejen, i socialpsykiatrien eller demensområdet og på sygehuse. Uddannelsen retter sig mod et arbejde, i kommuner-ne, i psykiatrien og på somatiske sygehuse.  
 
Krav til ansøger:  
• Bestået, eller være i gang med grundforløb 2 på Social- og sundhedsuddannelsen.  
• Eller har en realkompetencevurdering (RKV) fra Social- og sundhedsskolen, se mere på www.sosuesbjerg.dk under social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dette gælder også ansøgere med social og sundhedshjælperuddannelsen..  
• Gældende opholdstilladelse  
 
Forventninger til ansøger:  
Som social - og sundhedsassistentelev skal du kunne tage udgangspunkt i det enkelte menneske, med en omsorgsfuld, serviceminded og imødekommende adfærd. Det er vigtigt, du kan samarbejde, planlægge og koordinere din sygepleje professionelt. Du skal kunne arbejde i teams, være selvstændig og gå til opgaverne med positiv energi. Desuden lægger vi vægt på du er nysgerrig, kan reflektere over praksis og har lyst til at arbejde i et miljø hvor ingen dage er ens.  
 
Vi tilbyder:  
Et miljø, hvor eleverne prioriteres højt, hvor der er struktur på uddannelsen og hvor der er klare aftaler om elev-forløb. En uddannelseskoordinator, en praktikansvarlig leder og en praktikvejleder i praktikken og en uddannel-sesvejleder og en kontaktlærer fra skolen, som alle i samarbejde med dig, sikrer du får den bedst mulige soci-al- og sundhedsassistentuddannelse.  
 
Praktiske oplysninger:  
• Elevstillingen er på 37 timer.  
• Ansøgningsfrist den 30.10.17 kl. 8.00  
• Ansættelsessamtalerne afholdes i uge 46  
• Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.  
• Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.  
• Hvis du er over 25 år, har du evt. mulighed for at søge voksenelevløn. Ansøgningsskema til voksenelevløn, som du skal vedhæfte din ansøgning, kan du finde her
• Ansøgningen sendes elektronisk her  
 
Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte.  
 
 
Uddannelseskoordinator i  
Billund Kommune  
Uddannelseskoordinator  
Anne Marie Jakobsen  
Tlf.nr.: 21604926  
 
 
Hvis du er i tvivl om du opfylder kriterierne for uddannelsen er du velkommen til, at kontakte Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg tlf. 76 10 60 10  
 
 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Elever

Workplace

Socialforvaltning, Ældreområdet

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 30-10-2017


Spørsmål om stillingen

Anne Marie Breum Jakobsen 
Uddannelses koordinator 1
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut