Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Ergo- eller fysioterapeut til demensområdet
Ældreområdet i Billund kommune søger en erfaren ergo- eller fysioterapeut til demensområdet  
 
Billund kommune søger en dygtig og erfaren ergo- eller fysioterapeut, som har lyst til at være med til at udvikle rammer og muligheder for det gode og trygge liv for demente borgere, og deres pårørende. Du vil blive en del af Billund kommunes demensteam som arbejder med demente borgere på kommunens somatiske plejecentre. Demensteamet har udgangspunkt fra Fynsgades plejecenter, men arbejder bredt i hele Ældreområdet. Du vil således få en bred samarbejdsflade til flere forskellige medarbejdere og funktioner i Ældreområdet.  
 
Du skal, med afsæt i en høj faglighed samt et målrettet fokus på kvalitet i indsatsen, professionelt og innovativt, aktivt bidrage til at borgere med demens modtager tilbud, som både sikrer størst mulig selvbestemmelse og ”normalitet” i hverdagen for den enkelte demente borger, og samtidigt har fokus på sikkerhed og tryghed for såvel den demente som dennes pårørende.  
 
Det er Billund kommunes ambition at styrke den samlede demensindsats, der udfordres af den forventede udvikling i antallet af demente. Demensindsatsen i Billund skal derfor være nytænkende og meningsfuld, og sikre et ensartet, dækkende og helhedsorienteret tilbud til borgere med demens. Endvidere skal sikres at pårørende støttes tilfredsstillende i hverdagslivet med et dement familiemedlem. I den forbindelse er det vigtigt at du har gode relationelle kompetencer og kan håndtere flere forskellige samarbejdsflader til såvel pårørende som kolleger i organisationen.  
 
I Billund kommune findes 8 plejecentre hvoraf 2 er demensplejecentre. Herudover findes et friplejehjem, hjemmepleje og sygepleje. Som en del af udmøntningen af Værdighedsmilliarden blev etableret en særlig indsats på demensområdet i form af et ”omrejsende” demensteam. Opgaven for teamet er at skabe og igangsætte aktiviteter sammen med de demente borgere, på kommunens somatiske plejecentre, som sikrer disses livskvalitet. Du vil blive en del af denne indsats. Billund Kommune indgår endvidere i sundhedsstyrelsens projekt vedrørende Demensrejseholdet, og alle medarbejdere på demensområdet har således gennemført en demensuddannelse.  
 
Om jobbet  
Opgaven er at sikre borgerne støtte og hjælp til at leve et værdigt liv, med de ressourcer den enkelte borger har.  
De primære arbejdsopgaver er bl.a.:  
• Forskellige aktiviteter for demente på de somatiske plejecentre. Herunder både holdaktiviteter såvel som aktiviteter som kan understøtte borgere som ikke bruger/kan bruge de fælles aktiviteter.  
• Medvirke til udvikling og beskrivelse af nye/andre tiltag, under værdighedsmilliarden, for demente på kommunens somatiske plejecentre  
• Styrke den faglige og tværfaglige indsats og udvikling indenfor demensområdet i Billund Kommune.  
• Bidrage til implementering af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 og andre demensrettede regionale og nationale indsatser.  
• Samarbejde med: sygeplejen, plejen og øvrige personalegrupper på området  
• Medvirke til at skabe et udviklende læringsmiljø på demensområdet  
 
Vi tilbyder
  • En spændende og selvstændig stilling, der kræver at du, på højt niveau, formår at arbejde tværfagligt og tværorganisatorisk.  
• Indflydelse på og udvikling af egen stilling og funktion, hvor udgangspunktet er udvikling af den demensrettede indsats.  
• En organisation i udvikling, der har fokus på såvel individuelle behov og mere organisatoriske tilpasninger.  
 
Om dig  
Vi ønsker at vores nye kollega er selvstændig, troværdig og struktureret og arbejder loyalt ud fra aftalte rammer. Du udviser empati og fremtræder etisk i kontakt med andre. Du mestrer både konflikthåndtering og diplomati og bruger din humor og kreativitet på en måde, der positivt styrker kontakten med andre. Du er igangsætter og kan planlægge aktiviteter og projekter i god tid, og inden for rammerne af den lovgivning, der er gældende for området.  
 
Herudover forventer vi at du:  
• Er uddannet fysio- eller ergoterapeut og har erfaring med og interesse for demensområdet  
• Er resultatorienteret  
• Har et godt kreativt gen og tilsvarende tilgang til opgaveløsningen  
• Inddrager og kan motivere og engagere kolleger og pårørende  
• Har stærke kommunikative kompetencer, mundtligt og skriftligt, har god gennemslagskraft og kan sikre formidling og undervisning, på en anerkendende og konstruktiv måde, så der skabes udvikling.  
• Fremtræder etisk, empatisk, viser respekt og arbejder ud fra en helhedsforståelse af mennesker og anvender anerkendende kommunikation.  
• På eget initiativ søger viden og holder dig ajour med den faglige udvikling på området.  
• Har et godt humør og bidrager til et godt arbejdsmiljø.  
• Har en åben og tillidsskabende adfærd.  
Det er en fordel at have en demensuddannelse eller tilsvarende uddannelse inden for relaterede områder.  
For yderligere oplysninger kontaktes Plejecenterleder Kathrin Therkelsen på tlf.: 7213 1263, eller mail: kte@billund.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
 
Stillingen er på 32 timer ugentligt og er et barselsvikariat indtil den 31.08.2017, evt. med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse pr. 01.11.17 eller snarest muligt herefter. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for det forhandlingsberettigede område.  
 
Ansøgningsfrist: d.22.10.2017 kl. 24.00, samtaler forventes afholdt 26.10. 2017.  
 Ansøgningen med CV og kopi af eksamensbeviser sendes elektronisk her
 
Vi glæder os til at høre fra dig
 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Social og Sundhed

Workplace

Socialforvaltning, Ældreområdet

Workplace

Vikariat

Work hours

Deltid over 21 timer

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 22-10-2017


Spørsmål om stillingen

Kathrin Terkelsen 
Teamleder
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut