Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Erfaren sygeplejerske til Billund plejecenter.
Ældreområdet i Billund kommune søger en erfaren sygeplejerske til Billund plejecenter.  
 
Vi søger en dygtig sygeplejerske, som har lyst til at være med til at udvikle ældreområdet i Billund kommune. Der er tale om en spændende stilling, hvor du, som centersygeplejerske, skal anvende dine kompetencer til at udvikle og kvalificere indsatsen til borgere på det somatiske- såvel som demensområdet. Dit arbejdssted bliver Billund plejecenter, men du vil herudover blive tilknyttet sygeplejen i Billund kommune og få mange forskellige samarbejdsflader i Ældreområdet generelt.
 
Som centersygeplejerske skal du, i samarbejde med plejecenterlederen, og med afsæt i en høj faglighed og et målrettet fokus på kvalitet i plejen, aktivt bidrage til at sikre en kvalitativ, inddragende og udviklende indsats til borgerne på plejecentret. Målet er at borgerne modtager tilbud, som både sikrer størst mulig selvbestemmelse og ”normalitet” i hverdagen for den enkelte, og samtidigt har fokus på borgerens ressourceudvikling/-bevarelse såvel som sikkerhed og tryghed for såvel borgeren, dennes pårørende og medarbejderne på området.  
 
Det er Billund kommunes ambition at styrke den samlede indsats på ældreområdet, med fokus på den rehabiliterende tilgang, det nære sundhedsvæsen og borgeren som medbestemmende aktør i eget liv. Dette på baggrund af en høj faglighed i opgaveløsningen, og et stærkt fokus på dokumentation ift. den enkelte borger og dennes udvikling.  
 
Ældreområdet i Billund omfatter 8 plejecentre hvoraf 2 er demensenheder + et friplejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Billund plejecenter omfatter både somatiske pladser såvel som et demensafsnit. Du vil som centersygeplejerske således få opgaver på begge afdelinger.  
 
Om jobbet  
Som centersygeplejerske skal du være med til at sikre udvikling og kvalificering af de sygeplejefaglige indsatser på Billund plejecenter. Konkret bliver du, i samarbejde med plejecenterlederen ansvarlig for udviklingen af kvaliteten i de sygeplejefaglige indsatser til borgerne på plejecentret. Du vil skulle igangsætte og implementere tiltag som f.eks.; tidlig opsporing af sygdom, faldforebyggende indsatser, ernæringsindsatser m.m. Dette i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere på plejecentret o.a. relevante samarbejdspartnere.  
 
De umiddelbare arbejdsopgaver for dig er bl.a.:  
 
• At indgå i rehabiliterende sygepleje, og bidrage til udvikling af faglig og tværfaglig samarbejde.  
• At varetage tovholderfunktion/forløbskoordination af sygeplejefaglige pleje/behandlingsforløb. Herunder planlægning og koordinering af opgaver, og sikring af en tværfaglig løsning af opgaven på tværs af ældreområdet/plejecentret.  
• Selvstændigt at udføre, formidle og vejlede i sygeplejefaglige indsatser.  
• At rådgive, vejlede og undervise tværfaglige samarbejdspartnere.  
• Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af sygeplejen og aktiv deltager i udvikling af Billund plejecenter som helhed.  
• Faglige undersøgelser og vurderinger  
• Dokumentation  
• Møder med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.  
• Sparring omkring konkrete komplekse sager  
• Arbejde på tværs af fagområder og skabe nye løsninger  
 
 
Vi tilbyder  
• En spændende og selvstændig stilling, der kræver høj faglighed, og at du formår at arbejde tværfagligt og tværorganisatorisk.  
• En organisation i udvikling, der har fokus på såvel individuelle behov og mere organisatoriske tilpasninger.  
• Gode muligheder for at opbygge og forme indholdet i stillingen og dermed få indflydelse på din egen arbejdsdag og på udviklingen af indsatsen vedr. vedligeholdende træning på Billund Kommunes plejecentre.  
• Faglig sparring som en del af et velfungerende sygeplejeteam  
 
Om dig  
Vi ønsker at vores nye kollega er professionel, selvstændig, troværdig og struktureret og arbejder loyalt ud fra aftalte rammer. Du mestrer både konflikthåndtering og diplomati og bruger din humor og kreativitet på en måde, der positivt styrker kontakten med andre. Du stiller nysgerrige spørgsmål og er kreativ i din måde at finde løsninger på. Du er initiativrig og trives i en stilling, hvor tværfagligt samarbejde og koordinering er en væsentlig parameter i opgaveløsningen.  
 
Herudover forventer vi at du:  
• Er uddannet sygeplejerske, med klinisk erfaring fra lignende jobfunktioner og/eller specialer.  
• Har interesse for og viden om det geriatriske område generelt og gerne også viden omkring demens.  
• Har stærke kommunikative kompetencer mundtligt og skriftligt,  
• Er en god formidler, som kan oplære andre faggrupper på en anerkendende og konstruktiv måde, så der skabes udvikling.  
• Medvirker til at sikre høj faglighed indenfor området.  
• Er struktureret i dit arbejde  
• Har et godt humør og bidrager til et godt arbejdsmiljø.  
• Har en åben og tillidsskabende adfærd.  
• Inddrager og kan motivere og engagere kolleger og andre medarbejdere i kommunen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for det forhandlingsberettigede område.  
For yderligere oplysninger kontaktes Leder af sygeplejen Anette Frahm på tlf.: 2555 7484, eller mail: afr@billund.dk  
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2017 eller snarest muligt herefter  
 
Ansøgningsfrist: d. 25. oktober 2017, kl. 12.00, samtaler forventes afholdt 30. oktober 2017.  
 
Ansøgningen med CV og kopi af eksamensbeviser sendes elektronisk via nedenstående link/linket her  
 
Vi glæder os til at høre fra dig
 
 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Social og Sundhed

Workplace

Billund Centergruppen Inde

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 25-10-2017


Spørsmål om stillingen

Anette Frahm 
Leder af sygeplejen
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut